Psychische klachten student tijdens corona

Ruim de helft van de studenten had tijdens de derde coronagolf in het voorjaar van 2021 last van psychische klachten en emotionele uitputting. Dat blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten, uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.

Een kwart van de ondervraagde 28.000 studenten verklaart zelfs dat ze soms wensten om dood te zijn.

Ruim driekwart van de studenten voelde zich eenzaam en voor het merendeel van hen was de coronacrisis een belangrijke bron van eenzaamheid. 76 procent had last van prestatiedruk. Ook zegt 97 procent van de ondervraagde studenten de vier weken voorafgaand aan het onderzoek veel stress te hebben ervaren. De belangrijkste stressbron was hun studie, maar voor 53 procent van de studenten was ook de coronacrisis een belangrijke oorzaak van stress.

Zorgen rondom toenemende psychische klachten bij studenten bestaan al veel langer. Volgens de onderzoekers is corona dan ook niet de enige oorzaak van deze klachten, maar zorgt corona mogelijk wel voor een uitvergroting ervan. Ten tijde van het onderzoek was er een avondklok, waren de horeca en sportscholen gesloten en werd er online les gegeven.

Zorgen durven delen

'Deze cijfers zijn zorgelijk, dat kunnen we niet ontkennen', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is dan ook belangrijk dat er op korte termijn gekeken wordt naar hoe jongeren ondersteund kunnen worden. Door vrienden of anderen in hun omgeving en zo nodig de hulpverlening. Ook is het belangrijk dat jongeren hun zorgen met anderen durven te delen. De cijfers laten tenslotte zien dat ze er niet alleen voor staan, terwijl het voor hen in zo'n situatie wel heel alleen kan voelen.'

Daarnaast vindt Kraak dat er ook naar de langere termijn gekeken moet worden. 'We moeten onszelf de vraag stellen: Wat ligt hieraan ten grondslag? Deze klachten waren er al voor de pandemie. Corona heeft als een vergrootglas gewerkt. We weten dat jongeren al langer worstelen met de prestatiedruk, het excelleren en de maakbaarheid die onze samenleving kenmerkt. We moeten niet alleen op de korte termijn voor jongeren iets doen maar ook als samenleving het gesprek aangaan over deze achterliggende factoren. Uiteindelijk kunnen we alleen zo werken aan een blijvende oplossing.'

Bron: Trimbos-instituut

Meer informatie

Bericht en rapport Trimbos-instituutArtikel Skipr: Een andere benadering van opgroeienLandelijk Netwerk Studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Lees ook