Potentie kinderwerk kan beter benut worden

Het aantal kinderwerkers in Nederland ligt rond de enkele honderden. De potentiële toegevoegde waarde van deze professionals is echter veel groter dan het aantal doet vermoeden. Kinderwerk vervult een waardevolle rol binnen de pedagogische basis, die verder reikt dan het ondersteunen van kinderen. Kinderwerkers ondersteunen ouders bij de opvoeding, zijn actief in de wijk en werken samen met een groot aantal ketenpartners. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, BVjong, Verdiwel en Froukje Hajer.

Het onderzoeksrapport Kinderwerk anno 2021 is een combinatie van kwantitatieve resultaten, ondersteund door ervaringsverhalen. Een opzet die volgens Mike Loef, medewerker van het NJi, de kracht van het kinderwerk toont. 'Over kinderwerk wordt vaak gedacht dat het draait om het organiseren van activiteiten. De ervaringsverhalen en kwantitatieve uitkomsten laten een ander beeld zien.'

'Kinderwerkers voeren veel verschillende werkzaamheden uit om te werken aan diverse doelstellingen', vertelt Loef. 'Denk aan talentontwikkeling, participatie of het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. In het onderzoek komt ook de rol van kinderwerkers in de wijk duidelijk naar voren. Ze zijn er niet alleen voor kinderen, maar ondersteunen ook regelmatig ouders bij de opvoeding. Daarnaast hebben ze door het laagdrempelige contact een groot netwerk in de wijk én zijn ze een waardevolle samenwerkingspartner voor ketenpartners.'

Infographic voor verbinding

Het onderzoeksrapport is ook samengevat als infographic. Een opzet die in 2019 ook voor het jongerenwerk werd gemaakt, weet Loef. 'De infographic voor het jongerenwerk zien we nog steeds op veel plekken terugkomen. Hij wordt gebruikt als praatplaat tussen jongerenwerkers, beleidsmakers en samenwerkingspartners. We hopen dat de kinderwerkinfographic hetzelfde effect heeft en daarmee bijdraagt aan het verder benutten van de potentie van het kinderwerk. Dit vraagt namelijk om een gezamenlijke inzet van zowel kinderwerkers als beleidsmakers en bestuurders.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)