Perspectief meiden belangrijk bij hulp na seksuele uitbuiting

Bij de hulp aan meiden die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting speelt het perspectief van de meiden zelf een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat hulp voor deze doelgroep vaak op maat wordt geboden. Goed luisteren naar de ervaringen en perspectieven van de meiden zelf zorgt dat de hulp beter aansluit bij hun wensen en behoeften. Dat is een van de inzichten uit nieuw onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma's voor deze doelgroep.

Het onderzoek 'Maatwerk voor meiden' is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit van Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Amsterdam UMC. De onderzoekers deden literatuuronderzoek en analyseerden de handboeken van zorgprogramma's voor deze meiden. Verder spraken ze met 31 meiden over wat zij belangrijk vinden in hun behandeling en op de groep. Ook zijn 34 meiden intensief gevolgd gedurende hun behandeling.

Aanknopingspunten voor betere hulp

De hulp voor meiden die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting verschilt sterk per meisje. Ook zijn er verschillen in hoe het met de meiden gaat na de behandeling. Op basis van dit onderzoek kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de effectiviteit van de specifieke behandelingen. Wel geeft het inzicht in hoe hulp aan slachtoffers van seksuele uitbuiting verbeterd kan worden. Zo vormt een veilig en positief leefklimaat op de groep een belangrijke basis voor de meiden. Kleinschalig verblijf is mogelijk een passende hulpvorm voor deze doelgroep. Daarnaast vertellen meiden dat ze behoefte hebben aan bewegingsvrijheid om te ontdekken en fouten te maken, maar ook aan veiligheid.

Realistische doelen

Het onderzoek bevestigt het beeld dat meiden die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting ernstige problemen hebben. Het is de vraag welke afname van de specifieke problemen haalbaar is in de periode dat een meisje een behandeling krijgt. Voor de zorgprogramma's is het raadzaam om realistische doelen te stellen die aansluiten bij de problemen die de meiden zelf ervaren, en bij de duur van de behandeling.

Rapport Maatwerk voor meiden

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)