Nieuwe beleidsvisie seksuele gezondheid

Concretere kerndoelen moeten het onderwijs helpen de seksuele vorming van jongeren te verbeteren. De kerndoelen zijn onderdeel van de nieuwe beleidsvisie op seksuele gezondheid van het ministerie van VWS.

De beleidsvisie streeft naar een meer positieve benadering van seksuele gezondheid die niet enkel gericht is op geslachtsziekten, het voorkomen van zwangerschap en seksuele problemen. Het moet ook gaan over de positieve kanten zoals seksueel genot, plezier en een positief seksueel zelfbeeld.

Seksuele vorming op school

Een van de speerpunten van de beleidsvisie is het verbeteren van de seksuele vorming van jongeren op school. Scholen zijn via de kerndoelen in het onderwijs verplicht om hier aandacht aan te besteden. Deze kerndoelen zijn nu nog te open geformuleerd. Onder leiding van het ministerie worden ze actueler en concreter gemaakt om meer richting te geven voor het onderwijs. Ook komen er interventies voor leerkrachten, zodat zij zich handelingsbekwaam voelen om aandacht te besteden aan seksuele vorming.

Rol van ouders en opvoeders

Ouders en opvoeders hebben een belangrijke, maar nog te kleine rol in de seksuele vorming van jongeren. Een onderzoek in het kader van het nationaal actieplan seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag moet helpen hen meer te betrekken. Met name de onderzoeksresultaten over hoe je jongeren, ouders of opvoeders effectief bereikt kunnen helpen in gesprekken met gemeenten over het bevorderen van de seksuele gezondheid.

Positieve benadering

'Het is goed dat deze beleidsvisie in lijn is met het manifest dat onlangs is aangeboden aan onderwijsminister Dennis Wiersma', zegt Sharon Danen van het NJi. 'Net als het manifest is de beleidsvisie gericht op een positieve benadering en gaat het over meer dan alleen gezondheid en het voorkomen van problemen. De visie richt zich juist ook op seksuele en genderdiversiteit, verschillende relatievormen, wensen en grenzen en seksueel plezier. Seksuele gezondheid betekent namelijk ook dat je als jongere de ruimte voelt om keuzes te maken die bij je passen. Dat draagt bij aan het welzijn en een positiever zelfbeeld.'

Bron: Ministerie van VWS

Bericht VWSKamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid