Niet alleen inkomen zorgt voor ongelijkheid

Iemands positie in de maatschappij hangt niet alleen samen met inkomen, vermogen en opleiding, maar ook met sociale, culturele en persoonlijke aspecten. Dat concludeert het SCP in het rapport Eigentijdse ongelijkheid.

Volgens het SCP is 'wie je kent', 'waar je bij past' en 'wie je bent' net zo bepalend voor iemands positie in de maatschappij als inkomensverschillen. Het maakt bijvoorbeeld uit of je een netwerk hebt dat je steunt en verder helpt. Of dat je voldoet aan wat de moderne maatschappij vraagt, zoals digitale vaardigheden beheersen en Engels spreken. Ook fysieke en mentale gezondheid en uiterlijk kunnen de kansen van mensen vergroten of beperken.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 16 procent van de bevolking achterloopt op de rest van de Nederlanders. Zo'n 20 procent heeft juist een voorsprong. Deze ongelijkheid heeft grote gevolgen. Zo voelen de mensen die achterlopen op de rest van de bevolking zich minder onderdeel van de maatschappij, hebben ze vaker mentale klachten of stemmen ze niet.

Kinderen en jongeren

'Dit rapport laat zien dat niet alleen economische verschillen een rol spelen bij iemands positie in de maatschappij, maar ook het sociaal en cultureel kapitaal', zegt Fatima Zohra Charki van het NJi. 'Dit geldt ook zeker voor kinderen en jongeren. Zo kan naast het inkomen ook het netwerk van hun ouders invloed hebben op de kansen die zij krijgen in het onderwijs en bij buitenschoolse activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling. Ook voor de loopbaan kan het netwerk van ouders van pas komen, bijvoorbeeld bij het vinden een stage.'

'Er spelen dus vaak verschillende factoren een rol in de kansen die een kind of jongere krijgt. Kansenongelijkheid is daarom niet op te lossen door je maar op één leefdomein te richten. Het vergt een multidisciplinaire aanpak.'

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Meer informatie

Bericht SCPRapport Eigentijdse ongelijkheid

Lees ook