Nederland op 4e plek ranglijst kinderrechten

Nederland staat wereldwijd op de vierde plek van de KidsRights Index en scoort met name hoog op gezondheid, educatie en bescherming. Wel scoort Nederland slecht op kinderrechten. Ons land zakte sinds de eerste KidsRights Index, tien jaar geleden, van de 3e naar de 37e plaats.

De KidsRights Index, een samenwerking van KidsRights en de Erasmus Universiteit, meet jaarlijks hoe kinderrechten wereldwijd worden gerespecteerd. De index kijkt voor de scores naar vijf domeinen: leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en een gunstig klimaat scheppen om kinderrechten te garanderen. Dit jaar keken de onderzoekers ook naar de status van kinderrechten in de afgelopen tien jaar.

Koploper in luchtvervuiling

De lage score in het domein 'het scheppen van een gunstig klimaat voor kinderrechten' dankt Nederland onder meer aan luchtvervuiling, waarmee we koploper in Europa zijn. Andere factoren zijn de slechte toegang tot zorg en de verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren door de coronapandemie.

Volgens de onderzoekers is er de afgelopen tien jaar geen significante vooruitgang geboekt in de levensstandaard en de rechten van kinderen wereldwijd. De toekomst zien ze somber in. Voor de komende tien jaar verwachten ze dat de klimaatverandering  ernstige gevolgen heeft voor een miljard kinderen, de helft van alle kinderen ter wereld.

Hou het vizier op kinderen

'Terugkijkend op de afgelopen tien jaar is de situatie van kinderen wereldwijd verslechterd,' zegt Caroline Vink van het NJi. 'Als we inzoomen op ons land zien we op sommige plekken verbetering, maar scoren we op veel punten nog erg laag. Dat is niet passend voor een rijk land als Nederland. Dit betekent dat we continue alert moeten blijven. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat we het vizier op kinderen houden als er grote crisissen zijn, zoals corona, armoede en hoge energieprijzen. Zij zijn vaak de eersten die de gevolgen merken, maar hebben nog weinig stem om zich daarover uit te spreken. Dit rapport helpt om kinderrechten op de agenda te houden en scherp te blijven monitoren op hoe het met kinderen gaat.'

Bron: KidsRights

Meer informatie

Bericht KidsRightsRapport KidsRights Index