NCTV waarschuwt voor jonge rechts-extremisten

Een paar honderd rechts-extremistische tieners vormen een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid. Hoewel er geen concrete aanwijzingen voor zijn, is een aanslag wel voorstelbaar. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Enkele honderden Nederlandse jongeren van 12 tot 20 jaar zijn aanhangers van het zogeheten accelerationisme. Deze internationale rechts-extremistische beweging wil een internationale rassenoorlog ontketenen en verheerlijkt daarbij het gebruik van terroristisch geweld. De NCTV maakt zich vooral zorgen om deze geweldsverheerlijking en de jonge leeftijd van de betrokkenen. Naast deze groep jongeren is er ook nog steeds sprake van dreiging vanuit jihadistische hoek.

Psychische problemen

De jongeren worden gezien als een nieuwe generatie rechts-extremisten die via online netwerken in aanraking komen met het gedachtegoed van de beweging. Meer dan gemiddeld hebben deze jongeren last van psychische problemen. Zo hebben ze relatief vaak te maken met verwaarlozing of pesten op school. Ook depressies en autisme komen bij de groep meer voor dan gemiddeld. Tot slot valt het op dat deze jongeren veelal een zwak sociaal vangnet hebben.

Tijdig signaleren

Volgens Hannes van de Ven van het Nederlands Jeugdinstituut is het belangrijk dat mensen in de omgeving van jongeren met ze in contact blijven om radicalisering tijdig te signaleren. 'Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin ze erg zoekende zijn naar hun identiteit. Als jongeren daarnaast gepest worden of te maken hebben met een onveilige thuissituatie, ontstaat een situatie waarin ze extra vatbaar zijn voor radicale ideologieën. Omdat deze rechts-extremistische tieners vaak een zwak sociaal vangnet hebben, is het van groot belang dat ook andere mensen in de omgeving van jongeren signalen opvangen. Je kunt hierbij denken aan leraren, jongerenwerkers en wijkagenten. Door met deze jongeren in gesprek te blijven, kun je radicalisering tijdig signaleren en verdere radicalisering hopelijk voorkomen.'

Bron: NCTV

Meer informatie

Bericht NCTVBericht NOS

Lees ook