Minder specialistische jeugdhulp dankzij wijkteam?

Wijkteams die zelf ambulante ondersteuning bieden, dragen waarschijnlijk bij aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Ook zijn zij mogelijk beter in het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond en met een lage sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Vier op de vijf wijkteams geven zelf kortdurende steun of hulp. De literatuurstudie levert eerste aanwijzingen dat wijkteams die zelf steun en hulp verlenen het gebruik van specialistische jeugdhulp kunnen terugdringen. Ook zijn deze hulpverlenende teams mogelijk beter in staat om verborgen hulpvragen op te sporen onder jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een lage sociaaleconomische status. Wat betreft de tevredenheid en het bereiken van de doelen van kinderen, jongeren en gezinnen lijken de eerste cijfers positief. Maar die cijfers zijn niet representatief.

Effectiviteit in kaart brengen

De wijkteams bestaan inmiddels meer dan acht jaar. Het NJi besloot daarom hun effectiviteit in kaart te brengen op basis van dertien verschillende onderzoeken naar wijkteams. Het NJi vond te weinig informatie om conclusies te trekken over de uiteindelijke resultaten die wijkteams boeken met kinderen, jongeren en gezinnen. Het is niet duidelijk of die resultaten niet worden bijgehouden, of dat ze niet openbaar worden gemaakt.

Over hoe toegankelijk, tijdig en passend de steun van het wijkteam is, lopen de signalen uiteen van positief tot kritisch. Daarnaast verschilt het per wijkteam hoe stabiel de taakopdracht in de loop van de tijd is. Ook zijn er verschillen in de manier waarop wijkteams monitoren en hoe zelfstandig professionals beslissingen mogen nemen.

Meer meten en weten

De onderzoekers doen aanbevelingen voor het vergroten van de kennis over de activiteiten en resultaten van wijkteams. Gemeenten en bestuurders van wijkteamorganisaties kunnen bijvoorbeeld wijkteams de ruimte geven om zelf beter en transparanter bij te houden welke resultaten zij bereiken met kinderen, jongeren en gezinnen. Niet ter verantwoording, maar om er samen van te leren en de hulp verbeteren.

Wijkteamprofessionals krijgen de aanbeveling om samen met collega's te definiëren wat kwaliteit in hun werk is en hoe die het best te meten valt. Onderzoekers wordt gevraagd hun onderzoeksmethoden hierop goed te laten aansluiten. En daarnaast de focus van hun onderzoek te verleggen naar de daadwerkelijke ondersteuning die wijkteams bieden en de resultaten daarvan.

Overzichtsstudie Activiteiten en resultaten van wijkteams

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)