Minder kinderen met risico op armoede

5,2 procent van de kinderen groeide in 2022 op met een risico op armoede. Dat is beduidend minder dan een jaar eerder. De belangrijkste oorzaak van die daling is de energietoeslag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opgroeien met een risico op armoede wil zeggen dat het gezin van de kinderen een inkomen heeft onder de lage-inkomensgrens. Voor een eenoudergezin met twee kinderen ligt die grens op 1.830 euro netto per maand; voor een tweeoudergezin met twee kinderen op 2.300 euro netto.

Het armoederisico is hoog onder kinderen die in het buitenland zijn geboren: 18,9 procent. Ook kinderen met een of twee ouders die in het buitenland zijn geboren, hebben met 10,8 procent een hoog risico op armoede. Die risico's zijn vooral hoog als het geboorteland buiten Europa lag.

Grote steden

Veel kinderen met een hoog armoederisico wonen in de grote steden. In Rotterdam woont 10,5 procent van de kinderen in een gezin met een laag inkomen. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. In Amsterdam is dat 9,5 procent van de kinderen en in Den Haag 9,4 procent. Uitschieters zijn ook Heerlen met 10,3 procent van de kinderen en Kerkrade met 8,9 procent van de kinderen.

'Zonder de tijdelijke energietoeslag was het aantal mensen met een hoog armoederisico veel hoger geweest in 2022', zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het Nibud waarschuwde dan ook in september dat het wegvallen van de energietoeslag in 2024 een aderlating wordt voor huishoudens met een laag inkomen.'

Structureel armoedeprobleem

Donkers: 'Aan het structurele armoedeprobleem in Nederland veranderen de nieuwe CBS-cijfers niets: een deel van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen dat niet genoeg is om van rond te komen. Die gezinnen hebben geen bestaanszekerheid. Daarbij gaat het niet alleen om je inkomen, maar ook om de vraag of je erop kunt rekenen dat je dat inkomen houdt. Van de energietoeslag weten we dat die in 2024 wegvalt. In gezinnen met een laag inkomen blijft er dus veel financiële stress, wat het moeilijk maakt voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.'

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Bericht CBSNibud: Verdwijnen energietoeslag aderlating voor laagste inkomens

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.