'Geef kind recht op water en energie'

De overheid dient de positie van kinderen te versterken als ouders niet kunnen voldoen aan hun onderhoudsplicht. Dat kan bijvoorbeeld door kinderen een wettelijk recht te geven op basisvoorzieningen zoals water en energie. Dat schrijft de Commissie sociaal minimum in haar advies 'Een zeker bestaan II'.

Als kinderen recht hebben op basisvoorzieningen, mogen nutbedrijven huishoudens met kinderen niet meer afsluiten van gas, elektriciteit en water. Ook moeten gemeenten volgens de commissie mogelijkheden krijgen om rechtstreeks geld uit te betalen aan kinderen. Bijvoorbeeld als hun ouders niet in beeld zijn, of als zij niet in staat zijn om aan hun onderhoudsplicht te voldoen.

Toereikend inkomen

De rijksoverheid moet de bestaanszekerheid landelijk aanpakken, stelt de commissie, zodat mensen kunnen rondkomen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Zorg voor een toereikend inkomen en een voorspelbaar en toegankelijk stelsel van toeslagen en uitkeringen, aldus de commissie. Iedere vier jaar zou de overheid het sociaal minimum opnieuw moeten vaststellen.

Grote verschillen

De verschillen in de mate waarin gemeenten hun bewoners financieel steunen, zijn te groot geworden, aldus de commissie. Waar iemand woont kan honderden euro's per maand verschil maken. Landelijke regelingen zouden toereikend moeten zijn voor het merendeel van de mensen met een inkomen op het sociaal minimum. De rijksoverheid kan bijvoorbeeld regelingen maken voor een aanvullende zorgverzekering of een laptop voor school. Gemeenten kunnen zich dan richten op maatwerk voor uitzonderlijke gevallen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Bericht Sociaal en Cultureel PlanbureauRapport Een zeker bestaan II

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.