Meer concentratie door mobieltjesverbod

Volgens de meeste middelbareschooldocenten is door het mobieltjesverbod de rust tijdens de les en de concentratie bij leerlingen toegenomen. Dat blijkt uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond (AOb) hield onder 4.206 docenten.

Op scholen waar mobieltjes tijdens de les in de kluis gaan of helemaal thuis gelaten moeten worden, zijn de rust en concentratie zelfs nog beter dan op andere scholen.

In de enquête komt vaak naar voren dat leerlingen zich socialer gedragen tegen elkaar en tegen docenten. Ook zijn ze tijdens de les meer betrokken, stellen ze betere vragen en letten ze beter op bij uitleg.

Van de scholen in het voortgezet onderwijs voldoet 67 procent aan de landelijke richtlijn tegen mobieltjes in de klas. Meer dan 81 procent van de ondervraagde docenten wil zelfs nog een stap verdergaan. Zij willen een landelijk wettelijk verbod op mobieltjes in de hele school, dus ook tijdens pauzes en op het schoolplein.

Bericht AOb

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.