Leerlingaantal brede brugklas stabiel

Het aantal leerlingen dat naar een gemengde brugklas gaat, is de laatste jaren zo goed als gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

De afgelopen jaren nam de populariteit van de gemengde brugklas af. Vijftien jaar geleden ging bijvoorbeeld nog 69 procent van de brugklassers naar een klas met meerdere niveaus. Dit daalde in 2015 tot 54 procent. Maar dit percentage is de laatste jaren wel gelijk gebleven.

Kansengelijkheid vergroten

Volgens Fatima-Zohra Charki van het NJi is het een mooie ontwikkeling dat het aantal leerlingen in gemengde brugklassen niet verder afneemt. 'Al zien we natuurlijk het liefst dat het toeneemt. Een brede brugklas kan namelijk de kansengelijkheid vergroten, mits goed uitgevoerd en ingericht.'

Volgens Charki komt dit doordat een brede brugklas leerlingen meer mogelijkheden biedt om een bij hen passend niveau te halen. 'Dit is vooral voor leerlingen uit lagere sociaal-economische posities goed nieuws. Zij krijgen op de basisschool namelijk vaker een lager advies dan zij in potentie aankunnen. Ook komen door een brede brugklas leerlingen met verschillende achtergronden makkelijker en sneller met elkaar in contact. Dat voorkomt segregatie.'

Leerlingen in gemengde brugklassen overtreffen met hun diploma vaker het basisschooladvies dan leerlingen in homogene brugklassen. Ook behalen gemengde brugklasleerlingen met een vmbo-gt-advies vaker een havo- of vwo-diploma.

Brede brugklas laten slagen

Volgens Charki is er wel een voorwaarde om een brede brugklas te laten slagen. 'Je moet als school kritisch kijken naar je toetsingsmethode, het beoordelingssysteem en de overgangsregeling. Stel jezelf als school daarbij de vraag: hoe zorg ik ervoor dat leerlingen een soepele overgang kunnen maken tussen de verschillende niveaus? Belangrijk is om daarbij oog te hebben voor de omgeving en de diverse achtergronden van leerlingen.'

Meer informatie

Factsheet Het belang van gemengde brugklassenArtikel Trouw 

Lees ook

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.