Leerling: voor- en nadelen bij mobielverbod

Middelbare scholieren ervaren zowel voor- als nadelen van het mobieltjesverbod op scholen dat sinds 1 januari 2024 van kracht is. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen onder 984 leerlingen op twee middelbare scholen. De verschillen tussen leerlingen zijn groot, ziet Nick van Hummel van het NJi.

De nadelen die leerlingen ervaren gaan vooral over praktische zaken. Zo heeft 64 procent van de leerlingen er last van dat zij Magister of hun rooster niet meer kunnen bekijken op hun telefoons. Een ander praktisch ongemak is dat leerlingen verwachten vaker te laat te komen, minder efficiënt te kunnen werken of moeilijker hun planning bij te kunnen houden.

Ook vinden leerlingen het ongemakkelijk dat ze geen praktische dingen meer kunnen regelen, zoals werkafspraken, tandartsafspraken of ophaalafspraken met ouders. Meer dan 60 procent heeft er last van dat ze niet meer bereikbaar zijn voor hun ouders. En iets meer dan 50 procent vindt het vervelend dat ze niet meer online bereikbaar zijn voor vrienden.

Positieve ontwikkeling

Een positieve ontwikkeling is dat meer dan de helft van de leerlingen zegt na de invoering van het mobieltjesbeleid meer te praten met vrienden en klasgenoten. De pauzes zijn volgens 40 procent van de leerlingen dan ook gezelliger. Ongeveer 20 procent vindt het een voordeel dat ze tijdens de les minder afgeleid zijn. Ongeveer 15 procent zegt beter op te letten tijdens de les. Een ander voordeel van minder online zijn, is dat er minder online gepest kan worden en de online veiligheid vergroot wordt.

Grote verschillen

'Het onderzoek is een interessante eerste indicatie die meteen laat zien hoe groot de verschillen zijn tussen leerlingen', zegt Nick van Hummel van het NJi. 'De ene leerling ervaart door het verbod meer voordelen en de ander meer nadelen. Dat past bij het bredere verhaal rond de online wereld. Het laat ook zien dat de digitale wereld een verlengstuk is van wat zich in de fysieke wereld afspeelt. Bijvoorbeeld dat online pesten afneemt, maar het risico is dat offline pesten daardoor weer toeneemt. Het probleem blijft bestaan, maar verschuift.'

'De uitkomsten laten dus zien dat het verbod niet alle problemen oplost. Dat geldt voor pesten, maar ook voor andere onderwerpen. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met leerlingen die het moeilijk vinden om buiten hun mobiel contact te maken met leeftijdgenoten? Daarom is het belangrijk dat je daar als school aandacht voor hebt tijdens het maken van beleid en maatwerk blijft bieden.'

Meer informatie

Bericht Radboud Universiteit NijmegenRapport Telefoons de school uit: Betutteling of broodnodig?Bericht De Volkskrant

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.