Kind in crisisopvang vaak niet naar school

Door onduidelijkheid over het aantal kinderen in crisisnoodopvanglocaties volgen mogelijk honderden vluchtelingenkinderen geen onderwijs. UNICEF roept de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg en gemeenten op om het recht op onderwijs voor deze kinderen te garanderen.

Als er voor asielzoekers geen plek meer is in de noodopvang regelen gemeenten en veiligheidsregio's kortdurende crisisnoodopvang. Op deze locaties verblijven naar schatting honderden kinderen, maar vanwege achterstallige registraties weten veiligheidsregio's nauwelijks wat het precieze aantal is. Doordat er geen zicht is op deze kinderen, is onduidelijk welke gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van onderwijs. Het gevolg is dat deze kinderen vaak niet naar school gaan.

In de normale noodopvang verblijven momenteel meer dan 3.500 kinderen. Ook deze kinderen hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, omdat zij veelvuldig verhuizen tussen grootschalige, tijdelijke locaties.

Onderwijs is basisbehoefte

Volgens UNICEF is onderwijs een van de basisbehoeften voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. De organisatie roept staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van den Burg en gemeenten op om direct te handelen in de geest van de voorgenomen spreidingswet. Dat betekent dat kinderen en hun families voorrang krijgen bij plaatsing in een stabiele, kleinschalige opvang, in de buurt van een school. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over welke kinderen in de crisisnoodopvang verblijven, zodat ook zij naar school kunnen.

Bron: UNICEF

Meer informatie

Bericht UNICEF

Lees ook