'Kijk naar effect huiselijk geweld op kind'

Kinderen die opgroeien in een onveilig gezin, krijgen later vaker als dader of slachtoffer te maken met geweld in relaties. Ook zijn ze vaker gewelddadig tegenover hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor het effect van huiselijk geweld op kinderen.

In het onderzoek zijn ruim achthonderd huishoudens een jaar gevolgd na een melding bij Veilig Thuis vanwege vermoedens van partnergeweld of kindermishandeling. Bijna twee derde van de jongeren uit het onderzoek was als puber betrokken bij geweld in een intieme relatie, als dader of als slachtoffer. Ongeveer twee derde rapporteerde zelf fysiek of psychisch gewelddadig te zijn tegenover hun ouders. Het is belangrijk dat deze jongeren leren hoe ze problemen in hun relaties kunnen oplossen door te communiceren, in plaats van met geweld, stellen de onderzoekers.

Alcoholgebruik

In 63 procent van de onderzochte gezinnen vond na een jaar nog ernstig of veelvuldig geweld plaats. Een belangrijk verschil tussen de groep waar het geweld na een jaar is gestopt en waar dat doorging, is de ernst en frequentie van het geweld en de mate van alcoholgebruik op het moment van de melding. De verslavingszorg is vaak niet betrokken bij de hulp aan deze gezinnen, signaleren de onderzoekers.

Het is belangrijk dat hulpverleners meer kennis en inzicht ontwikkelen in de aard en ernst van huiselijk geweld, stellen de onderzoekers. Omdat er vaak meerdere, complexe problemen spelen in de gezinnen is een goede gezamenlijke verklarende analyse nodig, door de betrokken hulpverleners en de ouders en kinderen.

Achterliggende oorzaken

'Dit onderzoek laat duidelijk zien hoe belangrijk het is om samen op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken bij geweld in gezinnen', zegt Agnes Derksen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Alleen dan weet je wat je moet doen om het geweld blijvend te stoppen en om te zorgen dat het niet overgaat van de ene generatie op de andere. Je moet iets doen aan alle problemen die spelen in het gezin, dus ook dat problematische alcoholgebruik dat de onderzoekers vonden. Maar het is ook belangrijk om oog te hebben voor de sterke kanten en ondersteuningsbronnen van het gezin. Bijvoorbeeld het onderwijs. Want volgens de kinderen en de ouders zijn docenten en het schoolmaatschappelijk een belangrijke bron van hulp en ondersteuning.'

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Bericht Verwey-Jonker InstituutRapport Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.