Kennisplein over welbevinden op school

Het welbevinden van kinderen en jongeren kwam de afgelopen twee jaar onder druk te staan, mede door corona. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) maakte samen met diverse experts en kennisinstituten, waaronder het NJi, het kennisplein Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling, speciaal voor onderwijsprofessionals.

Onderzoek is duidelijk over de onderlinge relatie tussen welbevinden en onderwijs: goed in je vel zitten bevordert het leren en ontwikkelen, en goed onderwijs stimuleert op zijn beurt weer het welbevinden van leerlingen. Het kennisplein is ingedeeld in zes thema's die bijdragen aan het welbevinden van leerlingen. Die thema's zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen; het welbevinden van schoolpersoneel; het pedagogisch klasklimaat; het pedagogisch schoolklimaat, schoolbeleid en monitoring; de schoolomgeving; en partnerschap met ouders.

Coalitie Welbevinden

Het NJi werkte vanuit de Coalitie Welbevinden mee aan het kennisplein. In deze coalitie bundelen experts van verschillende kenniscentra en initiatieven op het terrein van jeugd, gezondheid en welbevinden hun kennis, expertise en krachten om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het bevorderen van welbevinden van leerlingen. Naast het Nederlands Jeugdinstituut maken het Trimbos-instituut, Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de sectie schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Gezonde School deel uit van de coalitie.

Geen losse interventies

Directe aanleiding voor het kennisplein was de behoefte aan goede informatie over hoe scholen welbevinden kunnen bevorderen, die in coronatijd ontstond. Belangrijke boodschap: bevorder het welbevinden van jongeren niet door in te zetten op losse interventies, maar werk er juist op verschillende manieren en met verschillende strategieën in samenhang aan.

Pagina's over welbevinden

Naast het delen van specifieke kennis in relevante netwerken biedt het NJi ook brede expertise over het thema welbevinden op basis van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis voor zowel jongeren en ouders als professionals en beleidsmakers.

Kennisplein Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkelingNJi-pagina's over welbevinden

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)