Jongeren: In 2040 enkel reizen per trein

In 2040 reizen we in Europa alleen nog met de trein, eten we plantaardig en lokaal voedsel en zijn onze steden groen en autovrij. Dat staat in de Jonge Klimaatagenda 3.0, die onlangs is overhandigd aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

De Jonge Klimaatagenda is gemaakt door de Jonge Klimaatbeweging: zeventig jongerenorganisaties die samen een miljoen jongeren vertegenwoordigen. De beweging vroeg jongeren van verschillende achtergronden in wat voor Nederland zij in 2040 willen leven. Met de input van deze jongeren en een groep experts is de Jonge Klimaatagenda opgesteld.

Volgens de jongeren is in 2040 geld verdienen niet het hoogste doel, maar meten we onze welvaart aan de hand van onze gezondheid en de kwaliteit van de natuur. Ook eten we hoofdzakelijk plantaardig en lokaal voedsel en hergebruiken we alles. Verder hopen jongeren dat de steden in 2040 groen en autovrij zijn. In plaats van met de benzineauto reizen we elektrisch, op duurzame brandstoffen en met het openbaar vervoer. Ook wordt in 2040 de energie duurzaam opgewekt. Alleen als dat niet lukt, maken we gebruik van kernenergie. 

Oproep tot actie

Met de Jonge Klimaatagenda willen de jongerenorganisaties gedragsverandering stimuleren en aansturen op systeemveranderingen. Maar bovenal is de agenda een oproep tot actie. Als we een schonere, gezondere en mooiere leefomgeving willen, moeten we nú iets doen, aldus de Jonge Klimaatbeweging.

Prestatie van formaat

'Dat zoveel jongerenorganisaties met deze gezamenlijke agenda komen, is een prestatie van formaat', zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Veel jongeren maken zich zorgen over het klimaat en hebben een hoopvol toekomstperspectief nodig, zo blijkt uit een essay dat het NJi onlangs publiceerde. Dat maakt de betekenis van een klimaatagenda groot.'

'Deze agenda is gemaakt vanuit een heldere visie op hoe het land er in 2040 uit moet zien. Vanuit die visie gaan de jongeren het gesprek aan over de acties die nu en in de toekomst in te zetten zijn. Het is een goed voorbeeld van hoe je tot een visierijk beleid komt.'

Bron: de Jonge Klimaatbeweging

Meer informatie

Website de Jonge Klimaatbeweging