Jongere vaak slachtoffer seksueel geweld

Veel jongeren van 15 tot en met 17 jaar hebben fysiek of online seksuele intimidatie of seksueel geweld meegemaakt. Daarom is meer effectieve preventie en passende hulp nodig. Dat staat in de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De slachtoffermonitor schetst volgens de Nationaal Rapporteur een zorgelijk beeld van seksueel geweld en seksuele intimidatie tegen jongeren. Onder 16- en 17-jarigen heeft bijvoorbeeld bijna 38 procent van de meiden en ruim 13 procent van de jongens in het afgelopen jaar iets meegemaakt. Ze zijn bijvoorbeeld tegen hun zin op een seksuele manier aangeraakt of zijn ongewild geconfronteerd met seksuele beelden.

Een kwart van de kinderen en jongeren die als slachtoffer van seksueel geweld bekend zijn bij de politie, wordt binnen vijf jaar opnieuw slachtoffer van een delict. Bij 13- tot en met 17-jarigen is dat zelfs ruim een derde.

Preventieve interventies

Effectieve preventie is nodig om seksueel geweld tegen kinderen en jongeren te voorkomen, zegt de Nationaal Rapporteur. Van veel bestaande preventieve interventies is echter niet bekend hoe effectief ze zijn. Daarom roept de rapporteur de bewindslieden van VWS en OCW op om de effectiviteit van bestaande preventieve interventies te onderzoeken, te zorgen voor een samenhangend aanbod van bewezen effectieve interventies, en het gebruik daarvan te stimuleren. Dat kan door scholen meer sturing te geven bij de invulling van voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Verder adviseert de rapporteur de bewindslieden van VWS en JenV te zorgen voor een hulpaanbod dat aansluit bij de persoonlijke behoefte van slachtoffers. De hulp moet rekening houden met de aard van het geweld, de context waarin het plaatsvond en de leeftijd van het slachtoffer.

Aansluiten bij het slachtoffer

Aansluiten bij wat het slachtoffer als probleem ervaart, is essentieel, zegt ook Stefanie Abrahamse van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze deed onderzoek naar de behandeling van meiden die slachtoffer waren van seksuele uitbuiting. 'Ik denk dat onze bevindingen deels ook gelden voor slachtoffers van seksueel geweld dat niet plaatsvond in een uitbuitingssituatie. Als je niet aansluit bij hun wensen en behoeften, is het moeilijk om een behandeling op gang te brengen. Vul dus niet zelf in wat hun probleem is en welke hulp ze nodig hebben. Luister naar wat ze willen, dat is een belangrijke basis van je behandeling. Of het nou gaat over uitbuiting, seksueel misbruik of online intimidatie: er is niet één oplossing, want er is ook niet één slachtoffer. De behandeling moet altijd maatwerk zijn.'

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Bericht Nationaal RapporteurSlachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2021