Jongere negeert baankans bij studiekeuze

De meeste jongeren houden bij hun studiekeuze geen rekening met hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

De arbeidsmarktperspectieven voor studierichtingen kunnen flink verschillen, zoals het startsalaris of de kans op een baan.  Maar dat is volgens het CPB niet terug te zien in de inschrijvingen. Zo steeg het aantal inschrijvingen voor wetenschappelijke economische opleidingen, terwijl het aanbod van banen in de economische sector al langere tijd daalt.

Voldoende goede informatie

Uit eerder onderzoek is bekend dat jongeren bij de studiekeuze hun interesse en eigen capaciteiten belangrijker vinden dan arbeidsmarktperspectieven. Daarbij speelt volgens het CPB misschien een rol dat het niet zeker is of studiekiezers voldoende goede informatie krijgen over arbeidsmarktperspectieven.

Een betere informatievoorziening aan leerlingen kan volgens het planbureau helpen om de studiekeuze bij te sturen. Bijvoorbeeld in het keuzeproces op de middelbare school. Leerlingen moeten daar al in een vroeg stadium een profiel kiezen dat bepaalde vervolgstudies uitsluit of moeilijk toegankelijk maakt.

Rol onderwijsprofessional

'Natuurlijk is het mooi als het economisch perspectief ook wordt meegenomen bij de studiekeuze', zegt Eva de Jong van het NJi. 'Dat gebeurt al steeds meer. Hier ligt een mooie rol voor onderwijsprofessionals om dit ook bij hun leerlingen aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld tijdens lessen en gesprekken over hun loopbaanontwikkeling en -begeleiding.'

'Tegelijkertijd is het belangrijk dat jongeren kiezen op basis van hun eigen motivatie, wensen, vaardigheden en talenten. En aangezien we tegenwoordig een leven lang leren, staat het helemaal niet vast waar je terechtkomt en hoe je loopbaan eruitziet. Want hoeveel mensen zijn er die niet terecht zijn gekomen op de plek waarvoor ze zijn opgeleid? Loopbanen gaan verschillende kanten uit. Dus het is ook geen ramp als je uiteindelijk ergens anders eindigt dan waar je bent begonnen.'

Bron: CPB

Bericht CPBOnderzoek De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.