Jongere | Zelfstandigheid: een eigen leven leiden

Jongeren groeien toe naar zelfstandigheid. Ze willen steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hun ouders.

Hoe maakt mijn kind zich los van mij?

Op weg naar volwassenheid worden jongeren steeds zelfstandiger. Ze nemen meer verantwoordelijkheid om voor zichzelf te zorgen. Ze zoeken eigen woonruimte, kiezen een opleiding, zoeken een baan en vullen zelf hun sociale leven in. Ze zijn aan het ontdekken wie ze zijn. Daarom zijn ze veel met zichzelf bezig. Jongeren willen vaak ook minder van hun ouders afhankelijk zijn. Ze vragen hun ouders minder om advies en luisteren eerder naar hun vrienden. Ze gaan experimenteren met het nemen van hun eigen beslissingen.

Het is normaal dat je kind zich op deze leeftijd soms terugtrekt en jou maar weinig vertelt. Dit hoort bij het volwassen worden. Het is geen gevaar voor de relatie die je met je kind hebt. Het is een teken dat je kind op weg is naar volwassenheid.

Wanneer is mijn kind volwassen?

Volgens de wet zijn jongeren van 18 jaar volwassen. Maar ze vinden zichzelf op die leeftijd vaak nog niet volwassen. Ouders zijn het daar meestal mee eens. De periode tussen 18 en 25 jaar ervaren ouders en jongeren vaak als een overgangsfase. Daarin worden jongeren steeds zelfstandiger, maar zijn ze ook nog voor een deel afhankelijk van hun ouders.

Als ouder vraag je je in deze fase misschien af hoe je je kind het best kunt ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om grenzen te bepalen en te bewaken. Dat is extra moeilijk als je kind wel onafhankelijk wil zijn, maar financieel nog van je afhankelijk is of nog thuis woont.

Wat kan ik als ouder doen?

Het hoort bij deze fase dat je kind steeds meer zelfstandig gaat doen. Het is het goed om onafhankelijk gedrag en ideeën van je kind aan te moedigen. Daardoor verloopt de ontwikkeling van je kind soepeler.

Wat ook helpt is dit:

  • Denk met je kind mee. Praat samen over de voor- en nadelen van keuzes en help je kind met het nemen van beslissingen.
  • Blijf met je kind praten, ook als jullie het niet met elkaar eens zijn. In deze periode veranderen de ideeën en gewoonten van je kind. Als je de situatie van je kind kent, is het makkelijker om die veranderingen te begrijpen.
  • Probeer je in te leven in de positie van je kind. Laat je kind weten welke verwachtingen jij hebt, en denk daar zelf ook kritisch over na. Het is voor je kind prettig als je als ouder realistische verwachtingen hebt. Geef vertrouwen en zorg dat je er bent voor je kind bij vragen of twijfels.

Alle ouders hebben weleens zorgen of vragen over de ontwikkeling van hun kind. Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Blijf daar niet alleen mee rondlopen, maar:  

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders