Jongere | Zelfstandigheid: veranderende relatie met je kind

Vanaf 16 jaar wordt zelfstandigheid steeds belangrijker voor jongeren. Ze gaan hun eigen keuzes maken en voor zichzelf zorgen. Daarmee verandert ook de relatie met hun ouders. Wat kun je als ouder van een jongvolwassene verwachten?

Wat betekent het dat mijn kind jongvolwassen is?

Tussen 16 en 27 jaar veranderen jongeren in jongvolwassenen. Zij zijn volop bezig met de overgang naar volwassenheid. In die periode verandert jouw rol als ouder van sturend naar adviserend. Je kind leidt een eigen leven en neemt zelfstandig beslissingen.

Als ouder blijf je belangrijk en kun je advies geven. Het kan moeilijk zijn om je sturende rol als opvoeder los te laten. Misschien zorgt dat voor discussie of ruzie met je kind. Deze levensfase van je kind vraagt van jou dat je je kind meer ruimte geeft en loslaat.

Tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid

Vanaf 18 jaar is iemand volgens de wet volwassen. Jongvolwassenen voelen zich dan vaak nog niet helemaal volwassen en zelfstandig. Maar ze voelen zich ook geen kind meer. Ze zitten in een soort tussenfase. Het gezin blijft belangrijk voor jongvolwassenen. Ze zoeken meestal nog steeds steun bij hun ouders. Ook familierituelen, zoals het samen vieren van feestdagen, betekenen veel voor hen. Hun ouders en andere gezinsleden zijn net zo belangrijk als hun vriendengroep. Ze vullen elkaar aan.

Minder en beter contact

De relatie van jongvolwassenen met hun ouders en de rest van het gezin of de familie verandert in deze fase. Meestal wordt de relatie beter en zijn er minder conflicten. Dat komt doordat ouder en kind beter met elkaar communiceren en elkaar meer als gelijkwaardig zien.

Jongvolwassenen zijn vaak positiever over hun relatie met hun ouders dan jongeren. Ze waarderen hun ouders meer. Ze voelen zich zelfstandiger. Ze zijn opener en liegen minder tegen hun ouders. Ze hebben minder vaak contact, maar het contact wordt wel beter.

Als ouder merk je in deze periode dat je je manier van opvoeden en je rol moet veranderen. Dat is vaak even zoeken. Je wilt niet te veel controleren maar ook het contact met je kind niet kwijtraken.

Hoe kan ik mijn kind blijven begeleiden?

Het kan als ouder in deze fase soms lastig zijn om je grenzen te bepalen en aan te houden. Dat is extra moeilijk als je kind nog steeds financieel afhankelijk van je is of nog thuis woont. Dan wordt het ingewikkelder om je kind op weg naar zelfstandigheid te ondersteunen. 

Het helpt als je de keuzes en beslissingen van je kind respecteert en beschikbaar bent bij vragen en problemen. Waar nodig kun je ook praktische, emotionele en financiële steun bieden. Dat ziet er voor elke jongvolwassene anders uit.

Als jongvolwassene heeft je kind ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Je zit je kind in de weg als je te controlerend bent. Daarom is het voor jou als ouder belangrijk om te zoeken naar de balans tussen warme betrokkenheid en het loslaten van controle. Zorg dat je kind nog steeds bij je terecht kan voor steun en gezelligheid.  

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders