Jongere miste vooral bezigheden buitenshuis

Bijna de helft van de jongeren tot 25 jaar vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed. De meeste jongeren misten activiteiten met vrienden en familie, buitenshuis en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tijdens de derde coronagolf van afgelopen voorjaar.

Bij jongvolwassenen kwam de coronacrisis harder aan dan bij tieners: 53 procent van de jongvolwassenen heeft een negatieve invloed ervaren, tegen 38 procent van de tieners. Het CBS constateert ook dat 43 procent van de jongeren zowel negatieve als positieve invloed van corona heeft ervaren.

Leuke dingen doen

Door corona misten de meeste jongeren vooral leuke dingen doen met vrienden of familie. Het ontbreken van activiteiten buitenshuis telde daarbij net iets zwaarder dan niet thuis kunnen afspreken. Bijna de helft miste grootschalige evenementen zoals festivals en sportwedstrijden. Het niet doorgaan van zulke activiteiten kwam bij jongvolwassenen harder aan dan bij tieners.

Onderwijs en werk

28 procent van alle jongeren miste de mogelijkheid om naar hun opleiding te gaan. Dat percentage lag veel hoger onder universitaire en hbo-studenten: respectievelijk ruim de helft en 40 procent.

De coronacrisis leidde bij 48 procent van de jongeren tot meer stress over hun opleiding, terwijl 17 procent daar juist minder last van had. Die stress was het hoogst onder havo-leerlingen, mbo'ers en hbo'ers.

Bijna een kwart van de werkende jongeren had door corona meer werkstress. Dat is bijna twee keer zoveel als bij jongeren met een bijbaan.

Geluk en tevredenheid

Jongeren die de invloed van de crisis als negatief hebben ervaren, zijn volgens het CBS minder gelukkig en tevreden dan jongeren die de crisis als positief beleefden. Van de groep met een negatieve beleving is 65 procent gelukkig en 57 procent tevreden met het leven. Bij de groep met een positieve beleving is 82 procent gelukkig en 79 procent tevreden. Een vergelijkbaar verschil is er bij de tevredenheid over de tijd die jongeren kunnen doorbrengen met vrienden: 38 tegen 60 procent.

Veerkracht

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut kijkt niet op van het verband dat het CBS ziet tussen corona en het mentaal welbevinden van jongeren. 'Als je beter in je vel zit en een goed netwerk hebt, raken de gevolgen van corona je minder. Dan heb je meer veerkracht. Door de coronacrisis blijkt weer hoe belangrijk het is om preventief in te zetten op het versterken van collectieve veerkracht.'

Langere termijn 

In de CBS-gegevens ziet Kraak nog een andere les bevestigd: 'Als je de negatieve gevolgen van maatregelen op de korte termijn wilt beperken, moet je op de langere termijn de veerkracht van jongeren en hun betrokkenheid bij de samenleving bevorderen. Daardoor worden ze minder vatbaar voor negatieve invloeden, zoals nu bij corona blijkt.'

Bron: CBS

Meer informatie

CBS-berichtCBS-rapportage

Lees ook