Jeugdzorghervorming vraagt beter wijkteam

Om van lokale teams het fundament te maken voor een hervormde jeugdzorg en jeugdbescherming is op een aantal punten verbetering nodig. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na toezicht bij lokale teams in zestien gemeenten.

De inspectie ziet dat in de lokale teams deskundige professionals werken met tijd en aandacht voor gezinnen. Ze brengen breed in kaart wat hun krachten en hun zorgen zijn. Ook besteden ze aandacht aan het normaliseren van opvoedsituaties en kijken ze samen met het gezin en hun netwerk wat zij zelf kunnen doen.

Eigen identiteit

'Lokale teams hebben, zoals de inspectie ook zegt, een centrale rol in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en in de Hervormingsagenda Jeugd', zegt Anita Kraak van het NJi. 'Het is mooi dat dit onderzoek laat zien dat deze teams steeds meer hun eigen identiteit ontwikkelen.'

Verbeterpunten

De inspectie ziet dat er wel verbetering nodig is op een aantal punten. Bijvoorbeeld de directe toegang tot een onafhankelijke klachtencommissie en een vertrouwenspersoon. Dit is doorgaans niet geregeld bij lokale teams. Ook het actief betrekken van kinderen en jongeren moet beter. Zo komt het nog te weinig voor dat medewerkers kinderen zonder hun ouders kunnen spreken. Ook worden richtlijnen en methodieken nog onvoldoende toegepast, terwijl deze belangrijk zijn om hulpvraag van een gezin in kaart te brengen of de veiligheid in te schatten.

Niet-vrijblijvend kader

De verschillen in hoe lokale teams werken, zijn groot. Volgens de inspectie is er daarom een niet-vrijblijvend kader nodig met daarin de randvoorwaarden waarbinnen professionals van alle lokale teams hun centrale rol vervullen. Leg daarbij vast welke vakbekwaamheid vereist is en hoe professionals de tijd en ruimte krijgen om deze in te zetten, aldus de inspectie. Ook het samenwerken met netwerkpartners en het voldoende tijd nemen voor kinderen en gezinnen is een belangrijk aspect.

Gezamenlijke cultuur

'Behalve de verdere ontwikkeling van de identiteit en kwaliteit van de lokale teams zelf, focust het rapport vooral op het belang van een goede verbinding van de wijkteams met de kernpartners van het Toekomstscenario en de Hervormingsagenda. Dat draagt ook bij aan een gezamenlijke cultuur waarin verder leren, veranderen en ontwikkelen vanzelfsprekend is. Zo kan iedereen werken aan versterking van de eigen rol en samen werken aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen, jongeren en gezinnen.'

Bron: Ministerie van VWS

Bericht IGJRapport De centrale rol van lokale teams in de jeugdhulpketen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.