'Jeugd krijgt te weinig inspraak in beleid'

De maatschappij doet een beroep op de solidariteit van jongeren, maar zet daar nauwelijks inspraak en zeggenschap tegenover. Dat schrijven veertien adviesraden in hun gezamenlijke bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Jongeren stellen zich solidair op in de samenleving, stellen de adviesraden. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan pensioenen. Ze werkten mee aan de coronamaatregelen, hoewel zij zelf minder risico liepen dan gemiddeld. Met hun vernieuwingsdrang en de manier waarop ze omgaan met snelle veranderingen zijn ze een inspiratie voor oudere generaties. Nu en in de toekomst krijgen ze te maken met de gevolgen van de coronacrisis, het tekort aan woningen en de klimaatverandering. Ze hebben echter nauwelijks een stem in het maatschappelijk debat en krijgen onvoldoende gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid voor de toekomst, aldus de adviesraden.

Stemrecht

De veertien adviesraden hebben elk een pleidooi voor jongeren op hun eigen terrein. Zo willen vier scholieren- en studentenorganisaties de prestatiedruk en de toetscultuur in het onderwijs aanpakken. De Raad voor het Openbaar Bestuur pleit ervoor jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven. En de Gezondheidsraad vindt het belangrijk dat jongeren met mentale klachten toegang hebben tot laagdrempelige hulp.

Slagvaardig beleid

Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut vindt de boodschap van de adviesraden een belangrijk maatschappelijk signaal. 'We horen de laatste tijd veel over de groei van het aantal jongeren met mentale problemen. Deze bundel maakt duidelijk dat er meer aandacht nodig is voor de context waarin jongeren leven, nu en in de toekomst. Een slagvaardig beleid op de korte en lange termijn kan hun toekomst verbeteren, zoals de adviesraden stellen. Als jongeren inderdaad stemrecht krijgen vanaf 16 jaar, zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat hun belangen zwaarder zullen meewegen in het lokale, regionale en landelijke beleid. Ook is het goed om ze een actieve rol te geven in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van noodzakelijke maatregelen op allerlei beleidsterreinen.'

Bron: Gezondheidsraad

Bericht GezondheidsraadRapport Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Lees ook