Huiselijk geweld bij een op de vijf jongeren

20 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar zei in het voorjaar van 2020 dat ze het jaar daarvoor huiselijk geweld hadden meegemaakt. Bij 12 procent van de jongeren was het huiselijk geweld structureel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het huiselijk geweld tegen jongeren bestaat relatief vaak uit fysiek geweld zoals schoppen, slaan en dreigen met pijn. Dat gebeurde bij 12 procent van de jongeren. Daarnaast heeft 10 procent te maken met dwingende controle door een dominerende persoon in hun omgeving. Met stalking heeft 5 procent van de jongeren te maken. 3 procent was slachtoffer van seksueel geweld in huiselijke kring.

Verschillen

Bij alle vormen van huiselijk geweld waren jonge vrouwen vaker het slachtoffer dan jonge mannen. Het CBS vond nauwelijks verschil tussen slachtoffers die nog bij hun ouders woonden en leeftijdsgenoten die op zichzelf woonden. Wel kregen zelfstandig wonende jongeren drie keer zo vaak te maken met seksueel geweld als thuiswonende jongeren.

Vermoedens

Veilig Thuis kreeg in 2020 62 duizend meldingen van vermoedens van kindermishandeling. De meeste meldingen gingen over emotionele of psychische verwaarlozing (28 duizend), getuige zijn van geweld in het gezin (25 duizend) of emotionele of psychische mishandeling (23 duizend).  

Blijven volgen

'Het zijn weer indrukwekkende cijfers die duidelijk maken hoe belangrijk het is huiselijk geweld bespreekbaar te maken', zegt Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'En uiteraard roepen ze de vraag op hoe de huidige aanpak effectiever is te maken. Daarom is het goed dat het CBS blijft volgen of de trend de komende jaren de goede kant op gaat.'

Bron: CBS

Lees ook