'Hou oog voor kind bij conflict overheid'

Hou bij conflicten tussen ouders en overheid meer rekening met de impact hiervan op het welzijn van kinderen. Daartoe roept de Kinderombudsman op in het rapport 'Waar ik bij ben'.

De Kinderombudsman voerde voor het rapport gesprekken met zestien kinderen. Sommigen van hen werden getroffen door de overstromingen in Zuid-Limburg of de toeslagenaffaire. Ook sprak de Kinderombudsman met kinderen uit de omgeving van Tata Steel en met kinderen van boeren die te maken hebben met stikstofmaatregelen. De Kinderombudsman vroeg de kinderen hoe hun leven eruit ziet en wat zij merken van het conflict.

Minder tijd en aandacht voor kind

Alle kinderen merken dat hun ouders veel bezig zijn met het conflict. Daardoor hebben ze minder tijd en aandacht voor hen. Kinderen hebben zelf ook zorgen. Bijvoorbeeld over hun toekomst, hun gezondheid en de gezondheid van familie en vrienden. Sommige kinderen hebben stress van het conflict en kunnen zich daardoor minder goed concentreren op school. Daarnaast praten ze weinig over het conflict met vrienden of andere leeftijdsgenoten.

Neem mening kind serieus

Om beter rekening te houden met kinderen tijdens conflicten adviseert de Kinderombudsman overheidsinstanties hen te vragen wat ze nodig hebben. En hun mening serieus te nemen. Laat kinderen meedenken over oplossingen. Toets of alle oplossingen voldoen aan de kinderrechten. Wees daarnaast duidelijk en eerlijk. En bezoek kinderen tijdens het conflict, leg uit wat je doet en waarom, aldus de Kinderombudsman.

Gemeenten kunnen kinderen helpen in contact te komen met andere kinderen die hetzelfde meemaken. Het onderwijs kan kinderen ondersteunen in het opkomen voor hun rechten. Vraag kinderen of en hoe zij over het conflict willen praten en wat zij nodig hebben op school, adviseert de Kinderombudsman.

Kinderen spiegelen zich aan ouders

Caroline Vink van het NJi vindt het rapport een belangrijk signaal om aandacht te hebben voor de impact van conflicten op kinderen. 'Maar het is vooral ook een oproep om hen daar zelf in te horen en serieus te nemen. Of het nu gaat om klimaat of schulden, je kunt ontwikkelingen met zo'n grote impact niet weghouden bij kinderen. Zeker niet als het ook grote gevolgen heeft voor de directe omgeving van het kind en het gezin. Kinderen spiegelen zich aan hun ouders en gezinsstress is ook hun stress. Dus heb oog voor de impact voor kinderen en maak het bespreekbaar. Maar geef ze ook mee dat het niet hun schuld is en ze niet de enigen zijn.'

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

Bericht en rapport Kinderombudsman

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Lees ook