Welke hulp kan ik verwachten?

In de media gaat het vooral over ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Ouders die zich melden bij de Belastingdienst kunnen een vergoeding voor de schade krijgen. Ook is het voor hen mogelijk om via de gemeente extra ondersteuning te krijgen. Maar ook kinderen kunnen veel last hebben van de gevolgen. Voor gedupeerde kinderen is er nu een kindregeling.

Kindregeling

Logisch dat je je afvraagt hoe jij gecompenseerd wordt. De Belastingdienst heeft gewerkt aan een vergoeding voor kinderen: de Kindregeling. Kinderen krijgen een geldbedrag en aanvullende hulp. Per leeftijd heeft de Belastingdienst een bedrag bepaald. Een geldbedrag alleen is niet genoeg. Daarom komt er meer hulp en voor kinderen en jongeren. Op de website van de Belastingdienst.nl kun je de bedragen zien en meer informatie vinden. Op de website Ontdek de hulp die jij nodig hebt kun je hulp vinden.

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bekend bij de Belastingdienst. Zij krijgen een brief met uitleg en hoeven zich dus niet zelf aan te melden. 

In drie gevallen is aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

  1. Als je pleegouders hebt of hebt gehad.
  2. Als jouw ouder(s)/opvoeder(s) zijn overleden.
  3. Als je geen burgerservicenummer (BSN) hebt. Bijvoorbeeld als je in het buitenland geboren bent.
  4. Als je ouders of verzorgers voor 10 juli 2023 erkend gedupeerd zijn en je nog geen brief hebt ontvangen met informatie over de kindregeling.

Je kunt je dan aanmelden op de website van de Dienst Toeslagen.

De stem van gedupeerde kinderen en jongeren

Gedupeerde kinderen en jongeren hebben op verschillende manieren hun stem laten horen. Zij hebben zelf aangegeven aan welke hulp ze behoefte hadden. Ze schreven samen met de Missing Chapter Foundation aanbevelingen voor de kindregeling van de overheid. Daarna heeft Diversion voor het rapport 'Ken ons, help ons' de verhalen van 114 kinderen van gedupeerde ouders verzameld. Een van de belangrijkste boodschappen uit zowel de aanbeveling als het rapport, is dat echt herstel verder gaat dan geld. Het gaat ouders en jongeren vooral om de erkenning als mens en een gevoel van regie over hun eigen leven. 

Terwijl je wacht op herstel, kun je last hebben van onzekerheid en stress. Dat is begrijpelijk. Lees hoe je kunt omgaan met stress en onzekerheid.

Ervaringen van kinderen en jongeren

Als je kind bent van een ouder die te maken heeft met de toeslagenaffaire, kun je veel last hebben van de gevolgen. Misschien was er thuis weinig geld en hadden jouw ouders hier grote zorgen over. Misschien gingen zij zelfs scheiden of moest jij tijdelijk ergens anders wonen. De kans is dan groot dat je je zorgen hebt gemaakt om jezelf en over je ouders. Dit alles kan veel stress geven.

Volgens de getroffen kinderen en jongeren is de ervaring van de gevolgen van de toeslagenaffaire voor hen anders dan voor ouders. In een video van Missing Chapter Foundation delen kinderen en jongeren hun ervaring. De staatssecretaris van Financiën van toen vroeg kinderen en jongeren om mee te denken over ondersteuning aan alle kinderen en jongeren die door de toeslagenaffaire zijn geraakt. Missing Chapter Foundation begeleidde dit. Vijf jongeren vertellen in deze video hoe zij geraakt zijn door de affaire.

Geldproblemen

Als jij en je ouders nog met geldproblemen leven, kun je via verschillende fondsen financiële ondersteuning krijgen. Meer hierover lees je bij:

Ik heb niet genoeg geld om mee te doenGebruik maken van hulp om rond te komen

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren