Grapperhaus investeert in aanpak criminaliteit

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid trekt 82 miljoen euro uit om te voorkomen dat jongeren in kwetsbare wijken in de criminaliteit belanden. Hij kiest voor ‘preventie met gezag’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Preventie met gezag’ is onderdeel van Grapperhaus’ offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Hij wil jongeren enerzijds meer perspectief bieden en anderzijds grenzen stellen. Perspectief bieden kan door de inzet van sociale interventies, opleiding en toeleiding naar werk. Grenzen wil Grapperhaus stellen door meer zichtbaar formeel gezag in de wijk, en door afspraken met justitiële organisaties in de wijk als stok achter de deur. Zo’n organisatie is bijvoorbeeld het Veiligheidshuis.

In de Volkskrant pleit Grapperhaus verder voor het aanstellen van een regeringscommissaris of landelijk coördinator die jongeren kan behoeden voor de financiële verlokkingen van de drugscriminaliteit.

Vroeg beginnen

Wil je voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, dan moet je al vroeg beginnen, weet Marie-Christine van der Veldt van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Justitie komt pas in actie als een kind al een delict heeft gepleegd. Dan is het te laat. Het is nodig om snel en laagdrempelig te reageren op grensoverschrijdend gedrag – dus niet alleen criminaliteit maar ook gedragsproblemen. Kijk dan welke risico- en beschermende factoren er zijn bij het kind, in het gezin en in de omgeving. Krijgt het kind bijvoorbeeld weinig ouderlijk toezicht? Woont het in een omgeving met veel criminaliteit op straat, waar dealers rondrijden met veel geld op zak? En waar zit de kracht van de wijkgemeenschap? Welke beschermende factoren helpen kinderen en jongeren zich positief te ontwikkelen?’

Volgens Van der Veldt is het belangrijk om je niet op één aspect te richten, maar een brede, doelgerichte en samenhangende aanpak te kiezen. ‘Werk daarbij samen met alle betrokken partijen, zoals de gemeente, de school, het jongerenwerk, de wijkagent en andere partners in wijk. En betrek in ieder geval het gezin erbij, want anders bereik je niets.’

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; de Volkskrant

Lees ook