Geen mobiel in de klas op meeste scholen

Vier op de vijf scholen voor voortgezet onderwijs hadden op 1 januari beleid tegen het gebruik van mobiele telefoons in de klas. Dat blijkt uit een peiling onder bijna zeshonderd scholen door het Kohnstamm Instituut.

Mobieltjes, tablets en smartwatches zijn sinds 1 januari niet meer toegestaan in klassen in het voortgezet onderwijs, omdat ze leerlingen afleiden. Leerlingen mogen ze alleen gebruiken als dat nodig is voor de les of voor de veiligheid of gezondheid van de leerling. Dat hebben onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW afgesproken.

Nagenoeg alle scholen zijn op de hoogte van die landelijke afspraak, blijkt uit de peiling. Vier op de vijf hadden in december beleid opgesteld dat in lijn was met de afspraak. Op de meeste scholen was dat beleid ook al ingevoerd. De meeste andere scholen waren bezig beleid op te stellen of hadden wel beleid, maar dat was strikter of juist minder strikt dan de landelijke afspraak.

Ruim twee derde van de respondenten verwacht dat het beleid een positief effect zal hebben op de leerprestaties, het welbevinden van leerlingen en het schoolklimaat. 1 procent verwacht juist een negatief effect.

Bron: Ministerie van OCW

Bericht OCWRapport Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijsKamerbrief over het rapport

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.