Familie School verbetert welbevinden

De aanpak van de Amsterdamse Familie School vergroot de leefwereld en verbetert het welbevinden van leerlingen. Ook lukt het om ouderbetrokkenheid te vergroten en armoede gericht te lijf te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. 

Op dit moment zijn er in Amsterdam ruim veertig scholen die zich als een familieschool ontwikkelen. Deze scholen bieden leerlingen en ouders brede ondersteuning. Hiervoor wordt samengewerkt met maatschappelijke instellingen op het gebied van armoedebestrijding, jeugd, zorg, sport en de wijk. Ouders kunnen op of vlakbij de school terecht bij een servicepunt, waardoor de stap naar hulpverlening snel kan worden gezet.

Grotere leefwereld

De onderzoekers bestudeerden van 2019 tot en met 2023 acht familiescholen. Zij zagen verbeteringen in woordenschat, leesplezier en rekenvaardigheid. Ook de leefwereld van leerlingen werd vergroot. Zo komen leerlingen in aanraking met nieuwe activiteiten binnen en buiten school, wat bijdraagt aan hun sociale vaardigheden.

Laagdrempelige plek

Signalen van armoede worden op de Familie School beter in kaart gebracht, door intakegesprekken te plannen of door inzet van sleutelfiguren. Bovendien is de school voor ouders een laagdrempelige plek geworden om vragen te stellen over bijvoorbeeld financiën. Ook zijn ouders beter op de hoogte van wat zich op school afspeelt, en de school zelf is beter op de hoogte van de thuissituatie.

De essentie van de pedagogische basis

Maartje van Dijken van het Nederlands Jeugdinstituut ziet de meerwaarde van de Amsterdamse Familie School. 'De kracht van deze aanpak zit hem voor mij in het vertrekpunt van gezamenlijk en gelijkwaardig optrekken met ouders en omgeving. De aanpak zorgt ervoor dat ouders de school als vertrouwde omgeving zien en daar steun kunnen vinden bij hun vragen. Dit versterkt de binding tussen ouders en school die eerder lastiger tot stand kwam. Door de intensieve samenwerking ontstaan meer kansen voor kinderen, ouders en scholen. Ook wordt de sociale cohesie in de buurt versterkt. In de aanpak komt de essentie van de pedagogische basis samen: school, ouders en het brede netwerk voeden samen op.'

Meer informatie

Bericht Hogeschool van AmsterdamEvaluatie van de Amsterdamse FamilieschoolArtikel Het Parool

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.