Eerder onderwijs voor nieuwkomers

Er zitten naar schatting meer dan 2.000 leerplichtige nieuwkomers zonder onderwijs thuis of in de crisisopvang. Gemeenten en scholen trokken meermaals aan de bel om kinderen zo snel mogelijk onderwijs te kunnen bieden.

De Eerste Kamer heeft nu ingestemd met het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Door de nieuwe wet krijgen nieuwkomers een plek in een klas binnen een school of in een groep op een tijdelijke locatie.

Het onderwijs ziet er anders uit dan het reguliere onderwijs. Zo mag er minder uur les worden gegeven, maar wel minimaal 12,5 uur per week, verspreid over drie of meer dagen. Leerlingen leren tenminste tien uur per week de Nederlandse taal.

In het primair onderwijs moeten er voor de kernvakken Nederlandse taal en rekenen bevoegde leraren voor de klas staan. Voor de overige vakken mogen dat ook pabo-studenten, leraren uit het voortgezet onderwijs en onderwijsondersteuners zijn. Een leerling mag nooit langer dan twee jaar op een tijdelijke nieuwkomersvoorziening zitten en stroomt zo snel mogelijk door naar het reguliere onderwijs.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Meer informatie

Bericht OCW

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.