‘Durf prioriteiten te stellen in zorg’

Prioriteiten stellen is een voorwaarde voor goede en toegankelijke zorg op de lange termijn. Alleen efficiënter werken volstaat niet meer, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Kiezen voor houdbare zorg.

De financiële, personele en maatschappelijke grenzen van de jeugdzorg, de ggz en de ouderenzorg komen in zicht, stelt de WRR. Daarom moet de regering op een andere manier zorgbeleid maken.

Het accent van zorgbeleid ligt nu te vaak op de financiële kant ervan. Mede daardoor is in een kwetsbare sector als de jeugdzorg de kwaliteit en toegankelijkheid van hulp onder de maat.

Geen uitstel

De Raad geeft aanbevelingen voor de politiek, de zorgveld en de samenleving, die volgens de WRR ‘geen uitstel dulden’. Versterk het maatschappelijk draagvlak voor scherpere keuzes, zegt de WRR. De zorg wordt schaarser, dus bereid de samenleving daarop voor. Ontwikkel een langetermijnvisie op wat de samenleving moeten bieden aan zorg. Behoren lichte vormen van ondersteuning wel tot de jeugdzorg?, vraagt de WRR bijvoorbeeld.

Maak politieke keuzes met het oog op de lange termijn, adviseert de WRR verder. Maak vooraf een inschatting van de verwachte personele, financiële en maatschappelijke effecten van beleid, en kijk daarbij ook naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Evalueer dat beleid vervolgens op tijd, maar geef initiatieven en zorgverleners wel de tijd om beleid uit te voeren. Overlaad ze niet met nieuwe programma’s en initiatieven.

Verder is het volgens de WRR zaak om de kosteneffectiviteit van de bestaande zorg te onderzoeken en om te stoppen met het aanbieden en vergoeden van zorg die niet wetenschappelijk onderbouwd is.

Bron: WRR

Lees ook