Deskundigen toetsen uitvoering Hervormingsagenda

Een commissie van deskundigen gaat het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseren over de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. De commissie is op 2 april ingesteld.

De Hervormingsagenda Jeugd bestaat uit afspraken over jeugdzorg die cliëntenorganisaties, professionals, jeugdzorgaanbieders, gemeenten en het Rijk hebben vastgelegd. Het doel van de afspraken is de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te houden.

De commissie van deskundigen volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda. Ook bekijkt de commissie of de Hervormingsagenda het gewenste effect bereikt. Als dat niet het geval is, adviseert zij over mogelijkheden om bij te sturen. Begin 2025 komt de commissie met een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de Hervormingsagenda.

Voormalig minister voor Medische Zorg Tamara van Ark is voorzitter van de commissie. De andere leden zijn Han Polman, Onno de Zwart, José Lazeroms en Bernard ter Haar.

Bericht ministerie van VWS

Lees ook

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.