De waarde van vrije tijd

Kinderen hebben een vrijetijdsomgeving nodig die veilig is, die hen verwelkomt en die bij hen past. Dat zijn belangrijke kernwaarden van vrijetijdsorganisaties. NJi-medewerker Marthe van Voorst van Beest deed daar onderzoek naar. Haar conclusies en aanbevelingen staan in het rapport De pedagogische waarde van vrijetijdsorganisaties.

Vrijetijdsorganisaties zijn onderdeel van de pedagogische basis die kinderen en hun ouders ondersteunt en stimuleert bij het opgroeien en opvoeden. Maar wat zijn nou precies de pedagogische waarden van de vrijetijdssector? Die vraag kwam steeds terug in de Nationale Jeugdcoalitie, waarin vrijetijdsorganisaties zich verenigd hebben en waarin het NJi kennispartner is.

Drie kernwaarden

Vrijetijdsorganisaties delen drie kernwaarden, blijkt uit het onderzoek: ze bieden kinderen veiligheid, zorgen dat ze zich welkom voelen en passen bij wat kinderen nodig hebben. In zo'n omgeving maken kinderen vrienden, leren ze nieuwe dingen en oefenen ze met zelfstandigheid. Vrijetijdsactiviteiten bereiden hen zo voor op de samenleving en helpen hen hun identiteit te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen clubs en organisaties ook een eigen pedagogische visie hebben. De ene club heeft meer aandacht voor groeien en leren en de andere legt meer nadruk op sociale binding. Afhankelijk van de behoefte van het kind sluit de ene club dus beter aan dan de andere.

Inspirerende voorbeelden

Het onderzoeksrapport helpt organisaties om hun pedagogische visie en waarden te verhelderen. Elke waarde is uitgewerkt in een aantal bijbehorende uitgangspunten. Bij de waarde 'aansluitend bij het kind' horen bijvoorbeeld de uitgangspunten dat je werkt vanuit de leefwereld van het kind en dat je uitdagingen biedt die passen bij het kind. Ook bevat het rapport inspirerende voorbeelden.

Rapport De pedagogische waarde van vrijetijdsorganisaties

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)