Cluster 4-leerling minder tevreden met leven

Jongeren in het cluster 4-onderwijs geven hun leven gemiddeld een lager cijfer dan leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo-b. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Cluster 4-leerlingen zijn leerlingen met gedragsproblemen of een psychische stoornis die op hun school specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Deze leerlingen geven hun leven gemiddeld een 7,1, terwijl leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo-b hun leven respectievelijk een 8,2 en 7,6 geven. Ook ervaren cluster 4-leerlingen een minder positieve mentale  en algemene gezondheid. 74 procent beoordeelt hun gezondheid als goed of uitstekend, vergeleken met 81 procent en 83 procent in het praktijkonderwijs en vmbo-b.

Minder sociale steun van anderen

Verder valt op dat cluster 4-leerlingen meer druk door schoolwerk ervaren. Ook vinden zij, vergeleken met leerlingen van het vmbo-b, dat ze minder sociale steun van anderen krijgen. Dit is volgens het Trimbos-instituut zorgelijk, omdat sociale steun een belangrijke beschermende factor is en invloed heeft op het welbevinden en zelfrespect van jongeren.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat er met name binnen het cluster 4-onderwijs extra aandacht moet komen voor preventieprogramma’s over mentale gezondheid, afgestemd op het lesniveau en de taligheid van de jongeren. Daarnaast is een integrale aanpak belangrijk, met aandacht voor beleid, educatie, signaleren, begeleiden en ouderbetrokkenheid.

Bron: Trimbos-instituut