CBS: jeugdzorggebruik verschilt sterk per gemeente

Volgens de voorlopige cijfers van het CBS kreeg in de eerste helft van 2021 minstens een op de twaalf jongeren jeugdzorg. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van 2020, maar blijkt wel sterk te verschillen per gemeente.

Onder jeugdzorg valt jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het overgrote deel, bijna 89 procent van de 380 duizend jongeren, kreeg alleen jeugdhulp. Dat waren in totaal 368 duizend jongeren. Van de 37 duizend jongeren met jeugdbescherming kreeg 77 procent ook jeugdhulp. Bijna de helft van de 7 duizend jongeren met jeugdreclassering kreeg ook jeugdhulp.

Lastig vergelijken

De vergelijking van de cijfers over 2021 met die van eerdere jaren is lastig te maken omdat het CBS dit jaar de gegevens van veel meer jeugdzorgaanbieders heeft meegenomen. Daarbij gaat het vooral om aanbieders van ambulante hulp. Bovendien heeft het CBS ook een andere analysemethode gebruikt dan voorgaande jaren. Wel is op basis van de oude methode het vermoeden dat het jeugdzorggebruik in de eerste helft van 2021 iets hoger ligt dan in de eerste helft van 2020.

Beleidskeuzes gemeenten

Verder valt op dat er in het percentage jongeren met jeugdzorg grote verschillen zijn tussen gemeenten. Dat percentage ligt in Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk met minder dan 5 procent het laagst. In Tiel, Veendam, Terneuzen en Heerde was dat hoger dan 12,5 procent. Volgens het CBS is dat verschil onder andere te verklaren uit sociaaleconomische omstandigheden, maar spelen waarschijnlijk ook de beleidskeuzes die gemeenten in de jeugdzorg maken een rol.

Verder onderzoeken

'We zien in een aantal gemeenten een clustering van hoge percentages jeugdzorggebruik waarvan we niet weten hoe dat komt. En die we ook niet verwachten op grond van andere kenmerken', reageert Thijs Tuenter van het NJi. 'Het zou interessant zijn om de oorzaken van die verschillen verder te onderzoeken. Zijn ze bijvoorbeeld te verklaren uit cultuurverschillen of uit beleidskeuzes? Hebben die verschillen bijvoorbeeld te maken met de manier waarop gemeenten de verlengde jeugdhulp voor jongeren boven de 18 hebben georganiseerd? Of is de werkwijze van de lokale teams anders? Het zou goed zijn om hier meer over te weten.'

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBSCBS: Jeugdhulp 1e halfjaar 2021CBS: Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021CBS: Toelichting op trendbreuk in tijdreeks jeugdzorgcijfersCBS StatLine: tabellen jeugdzorg

Lees ook