Betaald ouderschapsverlof gaat in

Ouders krijgen vanaf dinsdag 2 augustus een deel van het ouderschapsverlof betaald. In het eerste levensjaar van het kind kan een ouder negen weken lang met verlof terwijl 70 procent van het salaris wordt doorbetaald.

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitkering is 70 procent van hun dagloon en wordt uitbetaald door het UWV. Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het verlof moet minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever.

Wennen aan nieuwe gezinssituatie

Met de nieuwe regeling stimuleert het kabinet ouders om ouderschapsverlof op te nemen. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en samen bewust keuzes te maken over de taakverdeling. Met de toevoeging van negen weken krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind nu in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Focus op ouderschap

'Voor alle ouders en kinderen is het heel fijn als ouders er in de eerste periode samen voor de baby en het gezin kunnen zijn', zegt Yveline Nilsen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ouders kunnen zich dan focussen op het ouderschap, de baby en de veranderingen in de gezinssituatie. Door samen thuis te zijn kunnen ouders elkaar ondersteunen in deze nieuwe fase.'

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bericht Ministerie van SZW