Partnerverlof nadeliger voor lage inkomens

Het opnemen van aanvullend partnerverlof is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon nadeliger dan voor mensen met een modaal inkomen. Dat blijkt uit berekeningen van NRC.

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners direct na de geboorte van hun kind vijf vrije dagen in plaats van twee. Daarnaast hebben zij sinds 1 juli 2020 recht op vijf weken aanvullend partnerverlof, waarbij ze voor 70 procent doorbetaald worden.

Dit partnerverlof leidt bij mensen met een modaal inkomen tot een netto-inkomensverlies van 20 procent. Maar door diverse belastingregels worden mensen met een inkomen rond het minimumloon harder getroffen. Hun inkomens gaan er rond de 30 procent op achteruit.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken erkent tegenover de krant dat mensen met minimuminkomens 'relatief gezien minder voordeel van het extra partnerverlof' hebben. Wel wijst hij erop dat zij gebruik kunnen maken van regelingen zoals het kindgebonden budget en toeslagen.

Emma Verspoor van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt het belang van de verlofregeling voor een goede start van een gezin. 'Voor alle ouders is het verlof een mooie kans om er samen voor de baby en het gezin te zijn. Ouders kunnen zich dan focussen op het ouderschap en elkaar hierin ondersteunen.'

Verspoor verwacht nu ongelijkheid tussen ouders. 'Doordat de regeling voor ouders met een inkomen rond het minimumloon onvoordelig uitvalt, zullen zij er naar alle waarschijnlijkheid minder gebruik van maken. Ze hebben weliswaar meer recht op kindgebonden budget en andere toeslagen, maar in de praktijk is het aanvragen daarvan ingewikkeld en een extra drempel.'

Bron: NRC

Lees ook