'Besteed aandacht aan gezondheid in al het beleid'

Geef gezondheid aandacht op alle beleidsterreinen en kies voor een integrale, langdurige en programmatische aanpak om de gezondheid te verbeteren. Zo luidt het advies van het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek naar de mogelijkheden om de publieke gezondheid te verbeteren.

Om voor iedereen gezondheidswinst te boeken moet de overheid kiezen voor een integrale, langdurige en programmatische aanpak. Het uitgangspunt daarvoor moet zijn: Health in all policies, aandacht voor gezondheid in al het beleid. Dat stelt het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoewel de aanpak van de coronacrisis en de Wet publieke gezondheid nog officieel geëvalueerd moeten worden, valt er volgens de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut nu al veel te leren. Voor een toekomstbestendige publieke gezondheid is er volgens hen meer nodig dan de gezondheidsbevordering en preventie van de afgelopen jaren.

Integrale benadering

Martijn van Wietmarschen van het Nederlands Jeugdinstituut kan zich vinden in een integrale benadering van gezondheid. 'Als NJi richten we ons op gezondheid in de volle breedte van het leven van kinderen en ouders. Daarom pleiten wij voor een gecoördineerd preventiebeleid waarin verschillende domeinen, sociaal, medisch, ruimtelijk én onderwijs, samen gericht werken aan het kansrijk en gezond opgroeien van alle kinderen. En dat ze zich niet alleen voor hun eigen domein verantwoordelijk voelen, maar ook voor het signaleren en oplossen van andere problemen. Zo kan ruimtelijke ordening bijvoorbeeld met aantrekkelijke speelruimte meewerken aan het oplossen van overgewicht bij kinderen.'

Bron: Verwey-Jonker Instituut