Bestaanszekerheid belangrijk voor jongeren

Een veelbesproken thema bij de komende verkiezingen is bestaanszekerheid. Ook voor jongeren is dit een belangrijk onderwerp. 49 procent van hen wil dat de regering zich focust op de zorg en 62 procent op het betaalbaar maken van eten en drinken. 36 procent van de jongeren wil meer aandacht voor gas, water en elektriciteit en 32 procent voor huizen. Dat blijkt uit een peiling van UNICEF Nederland onder meer dan 1000 jongeren.

Veel van de ondervraagde jongeren merken in hun eigen omgeving dat bestaanszekerheid een rol speelt. Zo heeft 68 procent van de jongeren met geldzorgen het gevoel dat zij hierdoor minder goed kunnen meedoen in de samenleving. Dit leidt tot een gevoel van uitsluiting, isolement, eenzaamheid en mentale problemen. Dat blijkt ook uit de peiling. Zo zegt een van de ondervraagde jongeren: 'Ik heb echt stress door geld. Ik kan me minder goed concentreren op school daardoor.'

Het aantal jongeren dat vindt dat er niet wordt geluisterd naar jongeren met geldzorgen is bij jongeren van 10 tot 12 jaar 87 procent, bij 13- tot 15-jarigen 85 procent en bij 16- tot 17-jarigen 94 procent.

Met het oog op de uitkomsten van de peiling roept UNICEF Nederland politici op om alle kinderen en jongeren in Nederland een volwaardige stem te geven bij het maken van beleid op bestaanszekerheid.

Niet mee kunnen doen

'Bestaanszekerheid betekent dat je genoeg geld hebt om te eten en te drinken en in een huis te wonen, maar het is meer dan dat', zegt Robin Koper van het NJi. 'Het gaat ook om het niet kunnen meedoen in het dagelijkse leven met wat voor andere jongeren als normaal voelt. Dit kan gepaard gaan met stress en schaamte, maar ook met fysieke en mentale problemen. Het voorbeeld van de jongere die zegt zich niet te kunnen concentreren op school, laat zien hoe stress doorwerkt vanuit de situatie van de ouders naar het kind. Stress beïnvloedt de manier waarop de hersenen zich ontwikkelen en heeft invloed op het mentale welzijn van kinderen.'

Koper: 'Ook het feit dat zoveel jongeren zich niet gehoord voelen door de politiek laat zien in hoeverre zij niet gerepresenteerd worden. En dat terwijl kinderen volwaardige burgers zijn en dus het recht hebben om hun mening te geven over beleid dat de politiek maakt. Als zij niet worden gehoord zorgt dit voor wantrouwen richting de overheid. Daarnaast hebben maatschappelijke problemen zoals armoede of het woningtekort niet alleen invloed op hun opgroeien nu, maar ook op hun toekomst.'

Bron: UNICEF Nederland

Bericht UNICEF Nederland

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.