'Beleid nodig voor jonge daders misbruik'

Om toekomstig seksueel kindermisbruik door jonge daders te voorkomen is het belangrijk dat er beleid komt voor het ontwikkelen van gezond seksueel gedrag. Organiseer daarnaast anonieme en laagdrempelige hulpverlening voor jongeren die zich zorgen maken over mogelijk delictgedrag. Dat staat in het rapport Maak het bespreekbaar.

Het rapport is een samenwerking van hulplijn Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het is gebaseerd op gesprekken met 146 jonge daders die contact opnamen met Stop it now.

58 procent van de personen die contact opnemen met de hulplijn pleegde één of meer delicten of pleegt deze nog steeds. De meesten maakten zich schuldig aan het kijken naar beelden van seksueel kindermisbruik. Daarnaast zijn er personen die online contact hebben met minderjarigen en daarbij seksuele foto's of filmpjes uitwisselen. Ook melden enkele daders dat ze fysiek seksueel misbruik pleegden met een minderjarige.

Factoren voor delictgedrag

Uit het onderzoek komen diverse factoren naar voren die bijdragen aan het delictgedrag van jonge daders. Zo heeft bijna de helft van de ondervraagden te maken met psychische problemen, dwanggedachten of depressieve gevoelens. Een groot deel van hen heeft ook last van negatieve gevoelens, zoals schuld en schaamte. Deze problemen en omstandigheden spelen een rol in het delictgedrag.

Een andere factor bij jonge daders is het extreem vaak kijken naar pornografisch beeldmateriaal. Dat kan ertoe leiden dat ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Ze gaan steeds extremere beelden zoeken om dezelfde opwinding en spanning te ervaren. Dat leidt er vaak toe dat jonge daders terechtkomen bij illegaal beeldmateriaal.

Gezond seksueel gedrag

Om toekomstig delictgedrag te voorkomen is het volgens de onderzoekers belangrijk om jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van gezond seksueel gedrag. Geef jonge mensen goede informatie en voorlichting over hoe zij online op een positieve en gezonde manier met seksualiteit bezig kunnen zijn, aldus de onderzoekers. En ook over wanneer seksueel gedrag risicovol of strafbaar is.

Anonieme en laagdrempelige hulpverlening

Tot slot moeten jongeren weten waar zij terecht kunnen voor hulp, advies, en antwoord op vragen over hun gevoelens en gedrag. Anonieme en laagdrempelige hulpverlening vergroot de kans dat meer jongeren met zorgen over delictgedrag hulp zoeken. Deze kennis kan Stop it Now en andere organisaties weer helpen om hun hulp- en preventieve aanbod gerichter in te zetten. En beter aan te sluiten bij wat jonge daders nodig hebben.

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Meer informatie

Bericht en rapport Maak het bespreekbaar

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Lees ook