Richtlijn Diagnostiek seksueel misbruik bij kinderen

Deze richtlijn richt zich op het diagnostisch onderzoek dat dient plaats te vinden bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die de zorg hebben voor kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van (een vermoeden van) seksueel misbruik.

Autorisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
In beheer bij: 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Publicatie: 

Lees de richtlijn