Adviescommissie: Behoud Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming moet als aparte organisatie blijven bestaan. En bij jeugdbeschermingsmaatregelen moeten ouders en kinderen met een vaste kinderrechter te maken krijgen. Dat stelt de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid.

De adviescommissie heeft onderzocht hoe de rechten van ouders en kinderen in jeugdhulp en jeugdbescherming in de toekomst het beste te waarborgen zijn. Om beter rekening te houden met hun rechten is onafhankelijk onderzoek naar hun situatie en onafhankelijk advies aan de rechter nodig. Daarom moet de Raad voor de Kinderbescherming in zijn huidige vorm blijven bestaan, stelt de commissie.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De commissie is ingesteld om te reageren op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming uit 2021. Dat plan voor de verbetering van de jeugdbescherming gaat uit van volledig integrale samenwerking van alle betrokken instanties in regionale veiligheidsteams. De commissie ziet grote risico's voor de rechtsbescherming als functies van de Raad van de Kinderbescherming overgaan naar de regionale veiligheidsteams. Ze denkt dat de onafhankelijkheid en zorgvuldigheid van onderzoek en advies en uniformiteit in de beoordeling van veiligheid dan niet te garanderen zijn.

Mensen- en kinderrechten

Op basis van de mensen- en kinderrechten valt er volgens de commissie in de jeugdhulpketen veel te verbeteren wat betreft goede en tijdige informatie, participatie, ondersteuning en klachtenprocedures. De commissie doet daarvoor verschillende aanbevelingen. Zo pleit ze voor toetsing door de rechter van het zogeheten perspectiefbesluit over de plek waar het kind verder zal opgroeien: bij de eigen ouders of in bijvoorbeeld een pleeggezin. Ook stelt de commissie voor per gezin een vaste kinderrechter aan te wijzen.

Respect en zorgvuldige begeleiding

'Het rapport maakt opnieuw duidelijk dat de rechtsbescherming en rechtszekerheid van ouders en kinderen in de huidige jeugdbescherming onvoldoende is gewaarborgd', reageert bestuurder Rutger Hageraats van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hij is het met de commissie eens dat kinderen en ouders overal in het proces goede en tijdige informatie moeten krijgen, invloed moeten hebben en hulp moeten krijgen. 'De commissie formuleert het krachtig: ouders en kinderen hebben het recht om respectvol behandeld en zorgvuldig begeleid te worden door deskundige mensen.'

De oplossing ligt volgens Hageraats echter niet in een juridische benadering van de rechtspositie van gezinnen en discussies over de rol van instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming. 'Het overheidsbeleid heeft tot nu toe niet het gewenste effect gehad. Helaas staan de uitgangspunten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming weer ter discussie waardoor de beoogde transformatie van de jeugdbescherming wederom stagneert. Het inhoudelijk gesprek over wat goede jeugdbescherming is, begint volgens mij niet bij wet- en regelgeving. We moeten af van de illusie dat veilig opgroeien iets objectiefs en maakbaars is. Willen we de veiligheid in gezinnen vergroten, dan moeten we een manier vinden om gezinnen én professionals te ontlasten van de dreiging van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Het allerbelangrijkste is te investeren in het vakmanschap van alle mensen die in de praktijk ouders en kinderen ondersteunen.'

Bron: Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

Bericht Adviescommissie Rechtsbescherming en RechtsstatelijkheidRapport Kinderen en ouders met recht goed beschermd

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.