Aantal aangemelde amv's is verdubbeld

In de eerste helft van 2022 was het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) die zich meldden voor asiel meer dan twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Tot en met juli vroegen 1.703 alleenreizende kinderen en jongeren om asiel in Nederland. Vorig jaar meldden zich 640 amv's in die periode. De grote toename zette vorig jaar al in. Ongeveer driekwart van de minderjarigen meldde zich in de tweede helft van het jaar. De helft van de kinderen en jongeren komt uit Syrië.

Ook het totale aantal asielaanvragen is toegenomen, maar het alleenstaande minderjarigen groeide sterker. Tot en met juli van dit jaar was hun aandeel in het totaal 10,6 procent. In 2019 was hun aandeel nog 4,8 procent.

Langzame asielprocedure

Vluchtelingenwerk Nederland stelt in een NOS-bericht dat de asielprocedure voor kinderen te langzaam verloopt door de grote achterstanden bij de IND. De woordvoerder van de IND legt aan de NOS uit dat slechts een beperkt aantal mensen is opgeleid om gesprekken te voeren met minderjarige asielzoekers.

Volgens de IND worden kinderen soms in hun eentje 'vooruit gestuurd' door hun familie, in de hoop dat de rest van het gezin later via gezinshereniging naar Nederland kan komen. Vluchtelingenwerk Nederland stelt dat kinderen en jongeren ook vaak hun eigen redenen hebben om te vluchten, zoals seksueel misbruik of een dreigende uithuwelijking of meisjesbesnijdenis.

Bron: NOS; IND

Bericht NOSIND-maandrapport voor juli