8 jaar na misbruik nog afwijkend gedrag

Kinderen die in een Amsterdamse crèche op zeer jonge leeftijd zijn misbruikt, vertoonden acht jaar later nog altijd afwijkend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek waarop Vionna Tsang op 6 maart promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

De kinderen vertoonden jaren na het misbruik onder meer internaliserend of externaliserend gedrag, zorgelijk seksueel gedrag en hechtingsproblemen.

Voor het onderzoek vulden 42 ouders van slachtoffers in een periode van acht jaar herhaaldelijk vragenlijsten in. Volgens de promovenda is haar proefschrift waarschijnlijk het eerste onderzoek naar de effecten van seksueel misbruik van kinderen tussen 0 en 2 jaar. Dit soort studies gaan meestal over kinderen ouder dan 6 jaar, omdat tot nu toe geloofd werd dat heel jonge kinderen geen herinneringen opbouwen aan of gevolgen ervaren van misbruik.

Gedrag in plaats van taal

Bij oudere kinderen met trauma door misbruik treden vaak posttraumatische stressklachten op, zoals boosheid of negatieve gedachten. De jongere kinderen uit het onderzoek hadden vaak andere klachten zoals depressief, angstig en teruggetrokken gedrag. Dit is volgens Tsang te verklaren door de zeer jonge leeftijd tijdens het misbruik, waarbij gevoelens worden geuit in gedrag in plaats van in taal.

Moeilijk dilemma

Het wel of niet onthullen van het misbruik aan hun kind was een van de moeilijkste dilemma's voor ouders. Wanneer ouders het wel aan hun kind vertelden, gebeurde dit niet op één moment, maar op meerdere momenten door de jaren heen. Wat en hoe het verteld werd, werd afgestemd op de leeftijd van het kind. Hier konden de ouders professionele hulp bij krijgen. Een van de redenen voor de ouders om hun kinderen te vertellen wat er gebeurd was, was dat anderen in de omgeving van het kind wel wisten wat er gebeurd was.

Bron: Universiteit van Amsterdam; NRC

Proefschrift The deepest wounds are the immeasurable onesBericht NRC

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.