421 aanmeldingen bij Ondersteuningsteam

Tot nu toe meldden 421 gedupeerde ouders en kinderen die door de toeslagenaffaire te maken kregen met een uithuisplaatsing zich aan bij het Ondersteuningsteam. Dat schrijft minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Ondersteuningsteam ondersteunt de gedupeerde kinderen en ouders sinds april 2022. Uit de meest recente voortgangsrapportage blijkt dat de ondersteuning onder meer bijdraagt aan persoonlijk herstel, bestaanszekerheid, verbetering van de bezoekregeling, het voorkomen van uithuisplaatsing, contactherstel met het kind en terugplaatsing. De meeste resultaten worden behaald op het gebied van persoonlijk herstel.

Tot dusver meldden 44 mensen zich aan voor kosteloze rechtsbijstand bij procedures over een uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging. Zij krijgen dan via de Raad voor Rechtsbijstand een advocaat.

Verklarende analyse

Sinds het najaar van 2022 is er bij 15 gedupeerden een gedeelde verklarende analyse ingezet. Deze analyse geeft inzicht in de situatie van ouders en hun mogelijkheden in het contact met hun kind. Het Ondersteuningsteam kan dit inzetten als ouders zich niet herkennen in de analyse van de gecertificeerde instelling, als ze zich niet gehoord voelen of als hun situatie is veranderd. Hoewel het aantal ingezette verklarende analyses nog te beperkt is om conclusies te trekken, blijkt al wel dat de inzet ervan heeft geleid tot een betere onderlinge samenwerking van betrokken organisaties, aldus Weerwind.

Lopende uithuisplaatsingen

Er wordt momenteel een pool van deskundigen samengesteld die op verzoek van ouders lopende uithuisplaatsingen opnieuw kunnen onderzoeken. Dit onderzoek is erop gericht de rechter te ondersteunen bij het nemen van het juiste besluit. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de criteria en werkwijze; op korte termijn begint een pilotzaak.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Ministerie van Financiën; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.