1.675 uithuisplaatsingen in toeslagaffaire

Circa 1.675 kinderen die betrokken waren bij de toeslagenaffaire zijn tussen 2015 en eind 2021 uit huis geplaatst, meldt het CBS. 555 van die kinderen waren op 30 december nog uit huis geplaatst.

Vorig jaar meldde het CBS dat 1.115 kinderen uit de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst tussen 2015 en eind 2020. Inmiddels heeft het CBS ook cijfers over 2021 verzameld. Bovendien hebben zich sinds de vorige telling nog meer gedupeerde gezinnen gemeld.

Het CBS weet niet of er een direct verband is tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen. Ook is niet bekend of er in de getroffen gezinnen meer kinderen dan gemiddeld uit huis zijn geplaatst. Dat laatste gaat het CBS de komende maanden onderzoeken op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBS

Lees ook