Definitie van loverboy of mensenhandelaar

Wat is een loverboy of mensenhandelaar?

'Een mensenhandelaar houdt zich bezig met het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw en horeca.' (Nationaal Rapporteur, 2017)

Loverboys zijn mensenhandelaren die proberen om jonge meisjes of jongens verliefd op hen te maken, of hen op een andere manier te manipuleren. Daarna buiten ze de jongeren uit in onder andere de seksindustrie. (Rijksoverheid)

Bij loverboyproblematiek gaat het meestal over seksuele uitbuiting. Maar het kan ook gaan om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en andere vormen van afpersing, fraude of misbruik, zoals drugssmokkel en gedwongen criminaliteit.

Ook jongens zijn slachtoffer

Bij slachtoffers wordt vaak gedacht aan meisjes maar ook jongens kunnen slachtoffer worden van deze technieken. Er zijn ook zogeheten 'lovergirls'.

De term 'loverboy' komt niet voor in het Wetboek van Strafrecht. In juridische zin zijn loverboys mensenhandelaren. Mensenhandel komt aan de orde in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer is iemand slachtoffer?

We spreken van een slachtoffer van mensenhandel als een meisje of jongen erkend heeft slachtoffer te zijn van een loverboy of mensenhandelaar of als er feiten zijn die hier op wijzen. Daarnaast is van belang onderscheid te maken tussen een vermoedelijk slachtoffer en een potentieel slachtoffer van loverboys of mensenhandel. Deze groepen vormen een grote groep ten opzichte van de daadwerkelijke slachtoffers.

Bij een vermoedelijk slachtoffer gaat het om de aanwezigheid van signalen die wijzen op mogelijk slachtofferschap.

Bij een potentieel slachtoffer is er sprake van een of meerdere risicofactoren waardoor iemand een verhoogde kans loopt om slachtoffer te worden.

Bronnen
  • Commissie Azough (2014). Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut
  • Ministerie Veiligheid en Justitie. (2011). Actieplan 2011-2014 - Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek - gezamenlijke uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2017). Mensenhandel. Geraadpleegd op Nationaalrapporteur.nl/mensenhandel.
Anne Addink