Welke rol spelen professionals in preventie en jeugdzorg?

Zijn er preventieprogramma's of hulpvormen nodig voor kinderen en jongeren die te zeer lijden onder de zorgen rondom het klimaat? Daar is nog weinig over bekend. Wij proberen er meer over te weten te komen, vooral om te zien wat de kwaliteit is van een aanbod op dit terrein.

Er zijn signalen dat kinderen en jongeren dusdanig kunnen lijden onder klimaatangst of -depressie dat het hun functioneren belemmert. Dit roept weer de vraag op welke rol de professionele hulpverlening in dat licht moet vervullen en welke preventie hier aangewezen is. Op internet is inmiddels een aanbod van 'Klimaatpsychologen' te vinden.

Hoe vaak komt het voor?

Een consultatie van een NJi-panel met professionals uit het veld leerde ons dat zij het thema weinig bij hun cliënten tegenkomen. Ook een eerste zoektocht levert geen beeld op van veel jongeren die specifiek voor de zorgen over het klimaat hulp nodig hebben. De zoektocht gaat verder.

Aanbod van professionele hulpverlening

Wij inventariseren intussen het preventie- en jeugdhulp-aanbod op dit terrein, vooral met het doel om meer te laten zien over de onderbouwing en effectiviteit van dat aanbod. We hopen hierover zo snel mogelijk meer informatie te tonen. Heb jij tips voor ons? Laat het ons dan weten via onderstaand e-mailadres.

Lees ook

Foto Ali Karatas

Ali Karataş

senior medewerker inhoud