Ik ben het niet eens met het schooladvies van mijn kind

Je kind krijgt het schooladvies van de leraar. Die baseert dat advies op de toetsresultaten, de werkhouding, het gedrag en de motivatie van je kind. Wat kun je doen als je het niet eens bent met het schooladvies?

Hoe wordt het schooladvies bepaald?

In groep 8 krijgt je kind een definitief schooladvies. Daarin staat welk onderwijs je kind kan volgen na de basisschool. Op veel basisscholen krijgt je kind in groep 7 al een voorlopig schooladvies van de leraar en intern begeleider. Zij kijken naar de toetsresultaten en de werkhouding, het gedrag en de motivatie van je kind in de klas. Meestal overleggen zij ook over het schooladvies met jullie.

Eerder maakten kinderen in groep 8 een eindtoets. Het voorlopig schooladvies kon dan naar boven worden aangepast als de score van je kind op de eindtoets hoger was dan het schooladvies van de leraar. Maar vanaf het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Leerlingen maken nu in februari al een toets en melden zich eind maart aan bij de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school waar zij heen willen. En op het niveau dat het best bij hen past.

Op Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets (Rijksoverheid.nl) lees je meer over de doorstroomtoets.

Waar heeft je kind recht op?

Leraren zijn verplicht om het schooladvies te heroverwegen bij een hogere score op de doorstroomtoets. Meer hierover lees je op Het schooladvies (Onderwijsgeschillen.nl). Het advies kan na de doorstroomtoets alleen hoger worden, maar nooit lager. De overheid heeft in 2021 de scholen geadviseerd om kansrijk te adviseren. Dat betekent dat de leraar bij twijfel het hogere niveau kan adviseren.

Ik ben het niet eens met het definitieve schooladvies

Ben je het niet eens met het definitieve schooladvies? Ga er dan over in gesprek met de leraar. Doe dat vooral als uit de doorstroomtoets blijkt dat je kind een hoger niveau aankan dan de school adviseert. Hier zijn wat tips voor het gesprek met de school:

  • Bedenk van tevoren welke vragen je aan de leraar wilt stellen. Vraag de leraar vooral om dingen uit te leggen en voorbeelden te geven.
  • Vertel waarom je denkt dat jouw kind meer kan. Geef daarvan voorbeelden die je thuis ziet. Leg de leraar uit waarom jij hogere verwachtingen hebt van je kind.
  • Vertel over mogelijke eerdere ervaringen met onderadvisering als je die hebt. Misschien ben je door eerdere ervaringen bang voor onderadvisering of voor onbewust vooroordelen. Het is belangrijk om die ervaringen met de leraar van je kind te bespreken.
  • Probeer goed te luisteren naar wat de leraar adviseert. Het advies van de school is uiteindelijk doorslaggevend. Daarom is het belangrijk dat je weet waarom de school dat advies geeft.

Let op prestatiedruk

Misschien vind je het zelf erg belangrijk dat je kind een bepaald onderwijsniveau haalt. Vraag je daarom bij het schooladvies ook af wat je eigen verwachtingen van je kind zijn. Sta even stil bij de volgende vragen:

Past het schoolniveau dat ik graag wil wel bij mijn kind?

Je kind hoeft niet overal goed in te zijn en het hoogste schooladvies te halen. Misschien past het hoogste schoolniveau niet bij jouw kind. Misschien houdt je kind meer van sporten, muziek of praktisch bezig zijn. Kijk goed naar wat jouw kind leuk vindt en goed in is. Probeer die talenten te stimuleren.

Zet ik mijn kind niet teveel onder druk om te presteren? 

Een kind kan veel stress krijgen van te hoge verwachtingen. Leg daarom geen nadruk op de dingen waar je kind minder goed in is. Het ene talent is niet beter dan het andere. Niet elk kind hoeft het hoogste onderwijsniveau na te streven. Meer over omgaan met prestatiedruk lees je op de pagina Omgaan met prestatiedruk.

Meer informatie en tips over het schooladvies van je kind lees je op Schooladvies: tips voor ouders en onderwijsprofessionals (Kis.nl).

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders